Hoe flater ziekenfondsen betaling beschermingsmateriaal rechtzetten? "Zeker nog niets terugstorten!" (Riziv)

De ziekenfondsen betaalden sommige specialisten te veel uit voor hun beschermingsmateriaal covid-19. Die specialisten kregen dat bedrag namelijk al via het Budget Financiële middelen (BFM). Er volgt een rechtzetting en een terugvordering van het te veel betaalde bedrag. Hoe precies? De grote lijnen zijn bekend al dienen nog details gepreciseerd te worden.

Wat u zeker niet mag doen: het bedrag in kwestie meteen terugstorten, beklemtoont Marc Moens (Bvas).

Wat voorafging:

In het kader van de strijd tegen Covid-19 besloot de regering om vanaf begin mei 2020 tussen te komen in de betaling van beschermingsmateriaal voor zorgverleners die contact hadden met patiënten bij de pandemie.
De ziekenfondsen verzorgden de uitbetaling volgens het koninklijk besluit van 30/09/2020.  Meer bepaald gebeurde dat in december 2020. Die uitbetaling gold voor mei tot en met augustus 2020 (op basis van de tot en met 31/10/2020 ontvangen certificaten).
In december werd zo in totaal 142,9 miljoen uitbetaald, als volgt verdeeld:

Beroep Bedragen
Tandartsen 63.005.290 € 
Artsen 35.759.273 €
Kinesitherapeut  19.605.940 €
Apotheek  9.509.500 €
NKO  6.110.740 €
Audicien, Opticien, Orthopedist, Bandagist  3.968.500 €
Stomatoloog  2.303.160 €
Logopedist 1.756.900 €
Instellingen (Medische huizen,…)   488.000 €
Vroedvrouwen  281.905 €
Dietist 77.800 €
Podoloog  45.800 €
Psycholoog  39.908 €
Ergotherapeut  2.300 €
Orthopedagoog  1.348 €
Totaal  142.956.363 €

Zorgverleners die geen rekeningnummer in MyRiziv hadden opgegeven voor 30/11/2020, kregen een tweede (en laatste) kans om dat rekeningnummer mee te delen. Met deze
gezondheidswerkers wordt In januari individueel contact opgenomen. De betaling zal eind februari 2021 worden afgerond.

Foutieve uitbetaling

Intussen liep er dus wat verkeerd: 16.000 aanvragers ontvingen een foutief bedrag. Aanvankelijk was niet duidelijk of dat aan het Riziv, dan wel aan de ziekenfondsen lag. Nu weten we dat de ziekenfondsen in de fout gingen.
Naar aanleiding van de klachten die bij het Riziv binnenliepen, waar precies de fout zat in de betalingen van het NIC (nationaal intermutualistisch college).
Op basis van dit onderzoek bleek dat bepaalde contacten van de specialisten en tandartsen die via de centrale ziekenhuisinning werden gefactureerd, ten onrechte in aanmerking kwamen.

16.000 specialisten of tandartsen kregen derhalve zo een volledig onterecht totaalbedrag (+/- 2.000 zorgverleners) of gedeeltelijk onterecht (+/-14.000 zorgverleners). Op een totaal van 142,9 miljoen is 7,6 miljoen ten onrechte gestort.

Ter herinnering: alleen de prestaties die via de centrale inning worden gefactureerd, zijn uitgesloten van de berekeningen over het aantal contacten. Met andere woorden, de door het ziekenhuis gefactureerde prestaties die rechtstreeks door de patiënt aan het ziekenhuis worden betaald, komen wel degelijk in aanmerking bij de berekening van het aantal
contacten.

Drie oplossingen

Om de foutieve bedragen te corrigeren, worden 3 oplossingen overwogen.
Het Riziv dringt er eerst en vooral bij de zorgverleners alvast op aan om niet spontaan de ten onrechte ontvangen bedragen terug te storten.
1. Voor wie een nieuwe betaling wordt verwacht voor de periode van september tot november en/of december tot juni 2021, zal de compensatie meteen worden geregeld: dat in december ten onrechte ontvangen bedrag wordt meteen in mindering gebracht op het voor de tweede periode berekende bedrag. De zorgverleners die betrokken zijn bij een terugvordering van een saldo na compensatie krijgen in het laatste kwartaal 2021 een brief om de terugbetaling van het resterende saldo te regelen.
2. Voor artsen voor wie geen nieuwe betalingen worden verwacht voor de komende perioden, wordt een terugbetaling georganiseerd Zij krijgen de volgende maanden een schrijven om dit te regelen.
3. Wegens de administratieve last die het beheer van deze terugbetalingen met zich meebrengt, zou het Riziv overwegen om geen restitutie te eisen voor bedragen die onder een bepaald (overeen te komen) plafond vallen.

Dat plafond is nog niet bekend. Deze oplossing zal moeten worden getoetst aan artikel 164 van de ZIV-wet, dat de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen voorschrijft.

Ten slotte zal het Riziv contact opnemen met de belastingdienst om een negatieve fiscale impact tijdens de verwerking te vermijden.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.