Veroordeling wegens niet-betalen overuren ASO: Vaso vraagt reactie De Block

De Vlaamse Vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding (VASO) vraagt minimumvoorwaarden in contracten voor artsen in opleiding. Aanleiding is de uitspraak in een rechtszaak waarbij een Franstalige arts in opleiding een schadevergoeding krijgt van 12.000 euro omdat zijn overuren niet correct uitbetaald werden. De artsen in opleiding vragen een reactie van minister Maggie De Block.

Op 9 november werd bekend dat een Franstalige arts een rechtszaak won rond het uitbetalen van overuren tijdens zijn opleiding tot arts-specialist. Die zaak liep tegen het universitair ziekenhuis van Luik. Het ziekenhuis kan nog wel in beroep gaan.

De arts in opleiding vorderde 8.400 euro extra voor in totaal 3.000 gepresteerde uren waarvoor hij ondermaats betaald werd. Eerder weigerde hij een papier te ondertekenen dat hem onder druk zette. De rechtbank gaf hem gelijk en kende dat bedrag toe, plus een boete van 2.000 euro morele schadevergoeding.

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso) ziet hierin een sterk signaal en wenst de situatie nogmaals onder de aandacht te brengen. Uit eerdere bevragingen van Vaso blijkt dat ook in Vlaanderen gelijkaardige problemen meer regel dan uitzondering zijn. Voor de arts-specialisten in opleiding vormt deze uitspraak dan ook een bijzonder belangrijk precedent. Ze vormt een wake-up call voor de beleidsmakers.

Tot op heden bestaat er een sterke heterogeniteit tussen ziekenhuizen waar arts-specialisten in opleiding tewerkgesteld worden. Zo worden in het ene ziekenhuis overuren uitbetaald (hetgeen wettelijk verplicht is) maar kan in een ander ziekenhuis dit niet van toepassing zijn. Hetzelfde geldt rond de - tevens wettelijk verplichte - vergoeding voor uren gepresteerd tijdens wachtdiensten. 

De artsen in opleiding wensen de verschillende omstandigheden tussen ziekenhuizen waarin zij werken te homogeniseren. 

Uniform contract

De Vaso pleit daarom voor een wettelijk verankerd, uniform contract met dezelfde minimumvoorwaarden tussen de ziekenhuizen. Zo kunnen de verschillen die nu ontstaan verdwijnen, net als het gevaar dat ziekenhuizen de artsen in opleiding inzetten als zeer goedkope arbeidskrachten. Een collectieve arbeidsovereenkomst, naar Nederlands model en zoals in andere sectoren het geval is, kan hiervoor een oplossing zijn. 

De Vaso vraagt daarom aan de minister van Volksgezondheid om een adviesvraag te stellen aan de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen naar minimumvoorwaarden voor een contract tussen arts-specialist in opleiding en de ziekenhuizen.

Vanzelfsprekend wenst de Vaso hierin betrokken te worden en mee te helpen zoeken naar een oplossing om deze beroepsgroep te behandelen als een volwaardige arbeidskracht in de ziekenhuizen.

Eerder maakte de Vaso deze problematiek en andere verzuchtingen bekend in een charter.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.