Vraag van Bvas om de accreditering ‘on hold’ te zetten is niet in dovemansoren gevallen

Als alles goed gaat, zal de accrediteringsstuurgroep alle geaccrediteerde artsen tot einde 2020 automatisch de nodige ‘credit points’ toekennen voor LOK’s, gewone navorming en navormingseenheden ‘ethiek en economie’. De stuurgroep begrijpt maar al te goed dat artsen in volle COVID-crisis andere zorgen aan hun hoofd hebben, en vraagt dan geen bewijs meer van fysieke of digitale bijscholing.

De realiteit is evenwel dat de stuurgroep nog niet rechtsgeldig kon stemmen, zodat deze beslissingen ten vroegste volgende week formeel goedgekeurd kunnen worden. "De perslekken die andere syndicaten gisteren hebben georganiseerd zijn in dat opzicht voorbarig en riskant. We kunnen alleen maar hopen dat de oplossing die onder impuls van de Bvas werd uitgewerkt, hierdoor niet in het gedrang zal komen", waarschuwt Bvas-voorzitter Devos.

"Precies een week geleden hield Bvas, als grootste artsensyndicaat, een stevig pleidooi om de accreditering tijdelijk op te schorten. We stelden immers vast heel wat tele-congressen en -seminaries waarvoor accreditering was aangevraagd, uiteindelijk niet konden doorgaan. Vele artsen, zowel huisartsen als specialisten, presteren bovendien al geruime tijd overuren om de COVID-crisis het hoofd te bieden, wat maakt dat ze minder tijd overhouden om navorming te volgen."

De accrediteringsstuurgroep gaf woensdag een positief gevolg aan het verzoek. "De accreditering tijdelijk opschorten, zoals we vroegen, is complex en zou te veel tijd zou kosten. Maar de oplossing van de stuurgroep is pragmatisch en komt op hetzelfde neer. De accreditering blijft gewoon doorlopen tot eind dit jaar maar artsen worden vrijgesteld van de verplichtingen die eraan verbonden zijn."

Niet in bochten wringen

Bvas wil de vele artsen geruststellen die zich de afgelopen tijd een punthoofd hebben gepiekerd over de vraag hoe ze nog accrediteringspunten konden behalen. Geen enkele arts, kring of wachtdienst hoeft zich in bochten te wringen om dit jaar nog een LOK te organiseren of bij te wonen. Geen enkele geaccrediteerde arts hoeft dit jaar nog zijn of haar aanwezigheid op navormingsactiviteiten - zij het fysiek of op afstand - te bewijzen.

De accreditering loopt gewoon door, de vereiste credit points worden automatisch toegekend en bij het accrediteringsdossier gevoegd. BVAS is van oordeel dat de inzet van artsen op het terrein onontbeerlijk is, nu de tweede coronagolf zich helaas volop doorzet.

De accredingsstuurgroep was vorige woensdag jammer genoeg niet in aantal om rechtsgeldig te stemmen. Daarom loopt er nog een schriftelijke bevraging onder de leden. Het is pas als die schriftelijke consultatie afgerond is, dat de beslissingen van de stuurgroep officieel kunnen worden.

"Omwille van dit voorbehoud en omdat we correcte informatie hoog in het vaandel dragen, verkoos Bvas om niet meteen na afloop van de stuurgroep deze niet officiële beslissingen rond te bazuinen. Dat was buiten andere, minder scrupuleuze medische syndicaten gerekend", besluit de voorzitter.

> Lees ook: Bvas vraagt om accreditering tijdelijk 'on hold' te zetten

> Accreditering versoepeld in teken van covid (GBO/Kartel)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.