Vrije beroepen krijgen afwijking beroepsgeheim voor contactonderzoek

Artsen en meer in het algemeen vrije beroepen worden dan toch juridisch ingedekt als ze hun beroepsgeheim doorbreken voor contactonderzoek. Dat blijkt uit een pas gepubliceerd KB van 29 juni op vraag van minister van Justitie Koen Geens. De Federatie Vrije Beroepen reageert alvast tevreden.

Vrije beroepen mogen bij een eventuele besmetting van covid-19 in het kader van het contactonderzoek toch melden wie ze in de voorgaande periode hebben ontmoet. Dat blijkt uit een koninklijk besluit van 29 juni, het komt er op vraag van minister van Justitie Koen Geens. De Federatie Vrije Beroepen reageert tevreden. "We hebben zelf op deze afwijking op het beroepsgeheim aangedrongen, in samenspraak met de betrokken sectoren", zegt Anton Smagghe, secretaris-generaal.

Identiteit prijsgeven, maar ook niet meer

Concreet mogen vrije beroepers in het kader van het contactonderzoek voortaan wel de identiteit prijsgeven van de cliënten of patiënten met wie ze in aanraking kwamen, maar zonder daarbij in te gaan op de inhoud van de ontmoeting. "Onze leden zijn doorgaans heel geëngageerd en willen wel meewerken aan het contactonderzoek, maar vanzelfsprekend enkel op voorwaarde dat ze hun beroepsgeheim daarmee niet in het gedrang brengen", aldus nog Anton Smagghe van de Federatie. "Het nieuwe KB lost dit nu op."

Oproep tot medewerking

Vrije beroepers zoals artsen, advocaten en notarissen kunnen een cruciale rol spelen bij het contactonderzoek. "Dankzij dit KB kunnen zij hun belangrijke rol in dit verband nu ten volle opnemen, zonder het vertrouwelijk karakter van hun beroep in gevaar te brengen", besluit Marieke Wyckaert, zelf advocate en voorzitter van de Federatie. De federatie roept nu vrije beroepers op om voluit hun medewerking te verlenen aan het contactonderzoek.

"De minister heeft erop aangedrongen om een juridische context te creëren voor deze beroepen, zodat zij niet aansprakelijk kunnen zijn voor het schenden van hun beroepsgeheim in verband met het contactonderzoek", bevestigt Sieghild Lacoere, woordvoerster van federaal minister van Justitie Koen Geens.

Eerder had De Specialist deze lacune in de wet aan de kaak gesteld.

> Lees ook: Hippocrates de mond gesnoerd

> Lees ook: Gunning app in juli gelanceerd

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.