"Ziekenfondsen betalen patiënten niet terug"

Meer dan een jaar na het arrest van de Raad van State en de daaruit voortvloeiende omzendbrief van het Riziv hebben sommige ziekenfondsen nog steeds de terugbetaling aan patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten niet geregulariseerd. Nochtans hebben die recht op een bijkomende terugbetaling van 25%, meldt Axxon, de beroepsvereniging van de kinesitherapeuten.

Even recapituleren: in België krijgt een patiënt van een gedeconventioneerde kinesitherapeut 25% minder terugbetaald daneen patiënt die in behandeling is bij een geconventioneerde kinesitherapeut. Bijna jaarlijks wordt er over die conventie – of overeenkomst – onderhandeld. Wanneer een overeenkomst afloopt, maar er nog geen nieuwe onderhandeld is, vervalt tijdelijk het onderscheid tussen geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut. In die periode krijgen patiënten van de mutualiteiten evenveel terugbetaald. Van zodra een nieuwe overeenkomst op tafel ligt, wordt het onderscheid weer gemaakt.

In 2016 en 2017 ontstond er discussie over de geldigheid van de overeenkomst. Axxon trok daarop
naar de Raad van State, die de organisatie op 7 februari 2019 gelijk gaf. Volgens de Raad van State kon de overeenkomst van 2015 niet stilzwijgend verlengd worden in 2016. Hetzelfde geldt voor de
overeenkomst van 2017.

Concreet betekent dit dat de mutualiteiten het onderscheid in terugbetaling bleven maken tussen geconventioneerd en gedeconventioneerd, terwijl er officieel geen overeenkomst was. Het arrest heeft dus tot gevolg dat patiënten van gedeconventioneerde collegae onterecht 25% minder werden terugbetaald tegenover patiënten van geconventioneerde kinesitherapeuten.

9 miljoen

Als gevolg van dit arrest en volgens de richtlijnen van het Riziv dienden de ziekenfondsen de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor het jaar 2017 correct terug te betalen door hen de eerder afgehouden 25% over te maken. De totale som van deze terugbetalingen werd door het Riziv geraamd op 9 miljoen euro.

Uit de uitgavencijfers van het Riziv voor 2019 blijkt dat tot nu toe slechts 11.000 euro aan deze patiënten werd overgemaakt, wat betekent dat een miniem aantal patiënten deze rechtzetting inmiddels heeft ontvangen. 

De uitvoering van dit arrest is in 2019 door alle ziekenfondsen in het Verzekeringscomité zeer bewust tot tweemaal toe vertraagd, meent Axxon. Eén kleine mutualiteit heeft de rechthebbende patiënten actief opgespoord en hen intussen correct terugbetaald. Bij de andere worden de patiënten die vragen stellen nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd.

"Ziekenfondsen komen niet op voor patiënt"
Axxon betreurt te moeten vaststellen dat die ziekenfondsen het signaal geven niet te willen opkomen
voor de belangen van hun leden. De organisatie doet dat in hun plaats, en roept deze mutualiteiten op ook hun rechthebbende leden actief op te sporen en correct terug te betalen.

In de toekomst zal het onderscheid in terugbetaling gelukkig verdwijnen, meent Axxon. De toekomstige volwaardige regering heeft als taak de koning de opdracht te geven om hoofdstuk 7 van de kwaliteitswet (artikel 85 en 86) ten uitvoer te brengen, waardoor er na 55 jaar eindelijk een einde komt aan de patiëntonvriendelijke discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en
gedeconventioneerde kinesitherapeut.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.