Drie kwart van leerkrachten zorgopleiding vindt dat leerlingen niet goed voorbereid worden

Drie kwart van de leerkrachten in zorgopleidingen van het secundair onderwijs vindt dat leerlingen niet goed voorbereid worden op het beroep van zorgkundige. Dat blijkt uit een bevraging van de beroepsfederatie voor zorgkundigen (BEFEZO) bij 383 leerkrachten. De beroepsfederatie stelt de recente onderwijshervorming in vraag en is bezorgd dat de veiligheid van de zorg in het gedrang komt.

De kwaliteit van de basisopleiding en de stage voor zorgkundigen laat te wensen over, stelt BEFEZO op basis van drie bevragingen binnen de sector en een stijgend ongenoegen bij studenten, scholen en werkgevers. Volgens de beroepsorganisatie is een ingrijpende onderwijshervorming uit 2019 het probleem. Die ging gepaard met een aanzienlijke uitbreiding van de handelingen en verantwoordelijkheden die aan zo rgkundigen toevertrouwd werden. 

Hoewel er steeds meer een beroep wordt gedaan op zorgkundigen, ook binnen de acute zorgverlening en thuisverpleging, volgde het onderwijs niet. "Voor de hervorming waren er meer uren voor zorgvakken in de derde graad van zorgopleidingen", zegt Paul Cappelier, voorzitter van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen. "Dat is contradictorisch aangezien er nu meer van hen gevraagd wordt. Verpleegkundigen krijgen meer tijd om bepaalde handelingen te leren."

Ook deze maand wordt bijkomende regelgeving gestemd die de verantwoordelijkheden van zorgkundigen zullen vergroten. Dat is een gevolg van het enorme tekort aan zorgpersoneel. BEFEZO houdt die boot af en vindt dat een verdere uitbreiding alleen kan als de veiligheid van zorg gegarandeerd is.

De beroepsfederatie vraagt dan ook een herstelplan voor de opleidingen tot zorgkundige om te voldoen aan de kerncompetenties van het beroep, met meer uren voor zorgvakken. "Ministers Crevits en Weyts moeten niet alleen inzetten op kwantiteit, maar ook op kwaliteit", klinkt het bij Cappelier. "Dat heeft niet alleen een invloed op de in- en uitstroom van studenten en personeel, maar ook op de patiënten."

"Ik ga zeker in overleg met de sector en op basis van de studie kijken waar de pijnpunten zitten", zegt minister van Welzijn Hilde Crevits. "Zorgkundigen nemen inderdaad een belangrijke plaats in binnen ons zorglandschap. De opleiding is daarbij zeer belangrijk, waarbij leerlingen zowel tijdens het theoretische onderwijs als tijdens de stages alle kansen moeten kunnen krijgen om bij te leren en hun competenties te oefenen. Voor leerlingen is er ook een gevarieerd stageparcours in diverse omgevingen. Ik heb ook extra maatregelen genomen om de personeelsleden, die de ondersteuning op de werkvloer tijdens de stages voorzien, te versterken. Het is daarnaast de bedoeling dat een zorgkundige in team werkt en daar de nodige ondersteuning krijgt. In de periode na de opleiding biedt dit team het  houvast dat elke pas afgestudeerde nodig heeft. We zetten daarom ook in op coaching en levenslang leren na het afronden van de opleiding."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.