Data, algoritmes en artificiële intelligentie: aanbevelingen van de Franse Orde van artsen

De Franse Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) publiceerde een witboek en 33 voorstellen ‘voor de ontwikkeling van een digitale samenleving in dienst van patiënten en zorgverstrekkers’.

Onder coördinatie van dr. Jacques Lucas en professor Serge Uzan publiceerde de Conseil national de l’Ordre des médecins een witboek getiteld “Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle”, en 33 voorstellen.

Het witboek gaat in op de huidige en toekomstige impact van nieuwe technologie op de geneeskunde, de opleiding en de continue vorming van artsen, het medisch onderzoek en de invloed op de positie van de patiënt in de gezondheidszorg. De raad roept artsen op om “nu al de risico’s van de digitale samenleving te identificeren om de nadelen ervan te bestrijden en de voordelen te behouden.”

De Orde wijst er op dat menselijke relaties altijd een essentieel deel zullen uitmaken van de geneeskunde, in welk specialisme dan ook “en dat men nooit blindelings zal kunnen berusten op ‘beslissingen’ die gemaakt worden door algoritmen die vrij zijn van nuance, empathie”, ook al geven de auteurs van het witboek toe dat “algoritmen en artificiële intelligentie een bondgenoot kunnen zijn als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen en het uitzoeken van een therapeutische strategie en ook bij onderzoek”.

Daarom formuleerde de Franse Conseil national de l’Ordre des médecins 33 aanbevelingen.

En in Nederland?
In Nederland lijkt er minder wantrouwen te zijn. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) richt zich vooral op de juridische, ethische en preventieve aspecten van eHealth en let daarbij op de consequenties van eHealth voor het functioneren en opleiden van artsen“Ook Europese regelgeving en internationale ontwikkelingen op dit terrein volgt de KNMG actief. De KNMG stimuleert samen met andere zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars het gebruik van eHealth.”

Speerpunten zijn volgens de KNMG:

  • Bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt;
  • Uitbreiding van het verantwoord gebruik van eHealth toepassingen en van het structureel en verantwoord inpassen van eHealth in de dagelijkse zorgpraktijk;
  • Verder onderzoek en verdere ontwikkeling op het gebied van eHealth.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.