Een apothekersapp voor de coaching en monitoring van diabetespatiënten

Multipharma, Comunicare en de universiteit van Luik lanceren MEDIPA, een studie die de voordelen van coaching van type 2-diabetespatiënten door de apotheker via een mobiele app aantoont.

Als centrale figuur in de eerstelijnszorg en verstrekker van voorgeschreven geneesmiddelen speelt de apotheker een belangrijke rol als coach voor een diabetespatiënt die nog niet in een zorgtraject is opgenomen. In het licht van deze vaststelling lanceren Multipharma, Comunicare en de universiteit van Luik MEDIPA, een studie die de voordelen van coaching van type 2-diabetespatiënten door de apotheker via de mobiele app Comunicare aantoont. Ter herinnering, dit is een medisch hulpmiddel van klasse 1, dat op niveau 2 van het mHealthBelgium-platform is gevalideerd.

Voor Nicolas Delhaye, directeur Care & Quality bij Multipharma, is dit project een logische volgende stap: “We werken al enkele jaren aan diabetescoaching voor patiënten. Het doel van dit proefproject is om een digitale tool voor globale ondersteuning te implementeren voor het beheer van type 2-diabetespatiënten in apotheken.”

Proefapotheken
Het project heeft betrekking op 20 proefapotheken die 6 tot 8 maanden worden opgevolgd. “We hopen 5 patiënten per apotheek te rekruteren, wat betekent dat we 100 patiënten in de studie kunnen opnemen. Onze doelgroep zijn type 2-diabetespatiënten die nog niet in een zorgtraject zitten. We willen dus patiënten in een vroeg stadium van hun ziekte bereiken. Ons project vult in feite een bestaande leemte in de zorg voor deze patiënten en concurreert niet met de medische wereld. Bovendien brengen we de behandelende arts van de patiënt steeds op de hoogte als we een patiënt in het onderzoek opnemen.

Concreet maakt de patiënt gebruik van deze app waar hij of zij alle informatie met betrekking tot de behandeling kan vinden (kennis van de ziekte, dagelijks advies, medicatieschema enz.) en alle tekenen en symptomen van de ziekte kan evalueren en communiceren. “Via het dashboard kan de apotheker op afstand de vooruitgang van de patiënt op het vlak van zelfcontrole van de bloedsuikerspiegel, medicatietrouw… opvolgen. Op deze manier onderhoudt hij of zij een band met de patiënt buiten de apotheek. Via videocall kan de apotheker met de patiënt communiceren. De innovatie ligt dus ook in de mogelijkheid van digitale interactie.”

Op basis van de verkregen resultaten zullen we bekijken of het mogelijk is om de tool in het hele netwerk van Multipharma apotheken in te zetten. “Een studente van de École de Santé Publique van de Ulg zal de resultaten beoordelen aan de hand van de metingen die we tijdens de studie uitvoeren: geglyceerde hemoglobine bij aanvang, in het midden en aan het eind van het traject en meting van het lipidenprofiel (cholesterol…) bij aanvang en aan het eind van het traject.”

Een medisch voordeel
Volgens Alfred Attipoe, CEO van Comunicare, “zal het proces ons de mogelijkheid bieden om de sociaal-economische en medische voordelen van de tool aan te tonen en om op termijn financiering van het Riziv voor de app te verkrijgen. Er is ook een specifieke terminologie die niet vaak wordt gebruikt voor uitwisselingen tussen apothekers en artsen. We hopen dat we via ons initiatief dit in de toekomst beter zullen benutten ten voordele van de patiënten.” We hebben het over het “begeleidingsgesprek voor een goed gebruik van geneesmiddelen vóór het diabetestraject”. De apotheker ontvangt een specifieke vergoeding van 21,72 euro per begeleidingsgesprek. De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dekt dit bedrag volledig. De dienst is dus gratis voor de patiënt.

Een geïntegreerd systeem
Volgens dokter Marc Tomas, cardioloog en wetenschappelijk adviseur bij Comunicare “is dit een eerste aanzet tot een geïntegreerd zorgsysteem. De opvolging van diabetespatiënten gebeurt in de eerste plaats door endocrinologen. Daarna gaat de patiënt naar huis en ziet de endocrinoloog hem of haar 6 maanden niet meer. In de loop van de tijd verwateren de aanbevelingen tot ze helemaal niet meer worden opgevolgd. Er is nood aan geïntegreerde praktijkunits. Dit is een eerste stap in de richting van deze geïntegreerde praktijkunits. Hierin speelt de apotheker een belangrijke rol. Hij of zij is namelijk een centrale figuur in de eerstelijnszorg waar patiënten meerdere keren per week of maand langsgaan.

> Lees ook: de apotheker die dokter wilde spelen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Michel VAN DROOGENBROEK

    13 mei 2021

    Sorry collega Marc Thomas. De diabetes patiënt wordt in eerste instantie ontdekt en oppuntgesteld door de HUISARTS evenals de opvolging ervan. Een doorverwijzing naar de endocrinoloog gebeurd enkel bij het opstellen van een conventie en/of als de glycemie niet geregeld kan worden. Wat heeft de apotheker hier te doen. Helemaal NIETS.