‘Teckno2030 in Action’: 13 sessies om over gezondheidstechnologie te praten

Met thema's als gegevensbescherming en AI wil het project "Teckno2030 in actie" de ontwikkeling ondersteunen van technologieën die echt zorg dragen voor patiënten in samenwerking met elf partners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (het Vlaams Patiëntenplatform, Brusano,Koning Boudewijnstichting , Lifetechbrussels, Imec, PPLW,...).  

‘Teckno2030 in Action’ is een project van Yuza dat gesteund wordt door het Fonds dr. Daniël De Coninck (eerstelijnszorg) van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met elf partners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel (het Vlaams Patiëntenplatform, Luss, Brusano, Koning Boudewijnstichting, Lifetechbrussels, de Academie voor de Eerste Lijn, PPLW (plate-forme de première ligne Wallonie), IMEC, ....). 

Het initiatief loopt over een periode van een jaar (april 2022-maart 2023). “Ons doel is om patiënten, gezondheidsprofessionals en technologieontwikkelaars uit het hele land samen te brengen in dertien open co-creatiesessies. We willen  8 effectiviteitsprincipes realiseren om de ontwikkeling van technologie te ontwikkelen die echt zorgt voor patiënten en ten dienste staat van burgers en samenleving”, zo zegt Lara Vigneron, oprichter van Yuza.

Een toolkit
Het initiatief wil een toolkit ontwikkelen voor burgers, gezondheidsprofessionals en technologieontwikkelaars met concrete antwoorden op hun vragen over technologie. “Voor artsen en gezondheidsprofessionals is het de vraag hoe technologieën te kiezen die helpen om patiënten beter te begeleiden en te helpen bij mijn dagelijkse taken. Voor de ontwerper van de technologieën is het doel beter tegemoet te komen aan de behoeften van de gezondheidsprofessionals en de patiënten. En voor de burger is het bijvoorbeeld van belang te weten, wanneer hij een toepassing kiest, hoe die werkelijk aan zijn behoeften zal voldoen door zijn autonomie te bevorderen en tegelijkertijd de veiligheid van zijn gegevens te garanderen.”

Een lerend netwerk
Voor Lara Vigneron is het essentieel om een lerend netwerk te ontwikkelen over de acht effectiviteitsprincipes om de toepassing ervan te vereenvoudigen en om ze beter kenbaar te maken. "We willen uiteraard niet opnieuw uitvinden wat al bestaat en alles zal natuurlijk vrij toegankelijk zijn."

Twee voorbeelden
De vier eerste acties lopen van april tot juni. De gekozen thema's staan centraal in actuele gezondheidskwesties zoals gegevensbescherming. "Het delen van gezondheidsgegevens: waarom? Waarom? Hoe? Welke waarborgen?" is het thema van een van onze bijeenkomsten. Wij kennen het belang van databeheer in de gezondheidszorg. Het is van essentieel belang dit beheer te begrijpen om het vertrouwen van gebruikers en professionals te vergroten, zodat technologieën beter worden geaccepteerd. "We zijn blij prof. An Jacobs (Professor/Programmamanager "Data & Society", imec-SMIT VUBrussel) te verwelkomen die gespecialiseerd is in artificiële intelligentie. Om AI beter te kunnen implementeren, moet AI beter worden begrepen.”

> Info en inschrijvingen: https://www.yuza.be/teckno2030-in-action-nl

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.