Telehealth-gebruik in Medicare verdrieënzestigvoudigde in 2020

Uit een nieuw rapport van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services blijkt dat het gebruik van telegeneeskunde in 2020 met een factor 63 is geëxplodeerd tot meer dan 50 miljoen bezoeken, maar dat het gebruik van gezondheidszorg dat jaar nog steeds daalde. De groei zit vooral in gedrags- en mentale gezondheid.

Het aantal begunstigden in traditionele Medicare dat gebruik maakt van telegeneeskunde explodeerde dus met een factor 63 in 2020: van 840.000 in 2019 tot bijna 52,7 miljoen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

De studie, die vrijdag werd vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS), komt op een moment dat voorstanders druk uitoefenen om de flexibiliteit voor telegeneeskunde die de federale overheid aan het begin van de pandemie toestond, permanent te maken. Terwijl het gebruik van telegezondheidszorg toenam, daalde nog steeds het aantal consultaties in dokterspraktijken.

"Onze bevindingen tonen een netto afname van het gebruik van gezondheidszorg in 2020 - ondanks een grote toename van telegeneeskunde - en onderstrepen de noodzaak om zorgvuldig na te denken over de uitbreiding van de telegezondheidsfaciliteiten van Medicare na afloop van de pandemie. En om de effecten te evalueren van telegeneeskunde op zorgtoegankelijkheid, de zorgkwaliteit en de gezondheidsuitkomsten," aldus het rapport.

Enkele kerncijfers:

Ondanks de toename van telegeneeskunde tijdens de pandemie, daalde het totale gebruik van alle Medicare consultaties in 2020 met ongeveer 11% ten opzichte van de niveaus in 2019.
- De meeste begunstigden (92%) ontvingen telegeneeskundebezoeken thuis, wat niet was toegestaan in Medicare vóór de pandemie.
- Vóór de pandemie maakte telegezondheidszorg minder dan 1% uit van de specialistische bezoeken, maar in 2020 nam het aanzienlijk toe. Telegeneeskunde steeg tot 8% bij de eerstelijnsbezoeken, terwijl de specialistische zorg de kleinste verschuiving naar telehealth kende (3% van de bezoeken aan specialisten).
- Bezoeken aan specialisten voor mentale gezondheid vertoonden de grootste toename van telehealth in 2020.

- Een zwak punt in het rapport is wel dat het niet duidelijk het verschil identificeert met uitsluitend audio-telehealth-diensten. Tot 70% van deze telegeneeskunde in 2020 was potentieel vergoedbaar voor enkel audio-diensten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.