eFact: onverklaarbare meerkost van 16 miljoen (DGEC)

In haar recentste jaarverslag brengt de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv bevindingen naar voren over de facturatiepraktijken van huisartsen na de wijdverspreide invoering van het elektronische facturatiesysteem eFact in 2018. De aanzienlijke stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg met 75 miljoen dat jaar was de katalysator voor een diepgaand onderzoek om de oorzaken van deze stijging te ontrafelen. Daarvan bleef immers 16 miljoen onverklaard.

In 2018 stapten veel huisartsen over op het elektronische facturatiesysteem, bekend als eFact, om hun betalingsdiensten aan derdebetaler te beheren. Deze overgang viel samen met een aanzienlijke stijging van de uitgaven voor consulten (plus 75 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel deze stijging gedeeltelijk kon worden gerechtvaardigd door de invoering van eFact, bleven de extra kosten van 16 miljoen zonder duidelijke rechtvaardiging.

Vanwege deze situatie werd een nationale audit gestart om te bepalen of deze onverklaarbare extra kosten het gevolg waren van een optimalisatie van de medische nomenclatuur of van niet-conforme facturatiepraktijken. Dat laatste zou aangemoedigd kunnen zijn door de functionaliteiten van geautomatiseerde software voor het beheer van medische dossiers, wat de vraag oproept over de integriteit bij het gebruik van nieuwe technologie op medisch gebied.

In samenwerking met het Intermutualistisch Agentschap (IMA) selecteerde de Inspectie huisartsen die sinds 2018 een duidelijke stijging van het jaarlijkse aantal diensten per patiënt registreerden na de invoering van e- facturatie. De meest verdachte profielen werden individueel gecontroleerd. De andere geselecteerde huisartsen werden op de hoogte gebracht van de situatie door hen een brief te sturen waarin de veranderingen in de uitgaven in verband met hun activiteit werden geschetst, samen met een vragenlijst om aanvullende informatie te verkrijgen. Afhankelijk van de ontvangen antwoorden en de vastgestelde wijzigingen in de facturatieprofielen werden verschillende andere controleacties uitgevoerd.

2 miljoen onterecht gefactureerd
In totaal benaderde de inspectie 208 huisartsen in het raam van deze controleactie, verstuurde ze 184 sensibiliseringsbrieven en ontving ze 156 antwoorden. Er werden 48 individuele controleacties uitgevoerd, waarvan 23 naar aanleiding van informatie die in antwoord op de brieven werd gegeven.

Naar aanleiding van deze controles schreef de DGEC 30 officiële verklaringen van overtreding uit voor ten onrechte gefactureerde bedragen van in totaal 1.925.271 euro. De klachten betroffen niet uitgevoerde diensten - consultaties en bezoeken die werden gefactureerd zonder enig contact met de patiënt, waarbij sommige diensten zelfs tweemaal werden gefactureerd - en diensten die niet conform de voorschriften waren, zoals consultaties die werden gefactureerd in plaats van medisch advies, of dringende diensten die werden gefactureerd in plaats van niet-spoedeisende diensten.

Zes huisartsen kregen een waarschuwing en elf dossiers werden negatief afgesloten, waarvan twee na het overlijden van de betrokken artsen als gevolg van Covid-19. Eén dossier bleef open in een andere controleactie voor overconsumptie op het moment van de afsluiting van deze controle. Het bedrag dat vrijwillig werd terugbetaald bedroeg in totaal 984.920 euro, waarbij 22 apothekers het bedrag waarvan ze werden beschuldigd volledig terugbetaalden. Acht dossiers hebben aanleiding gegeven tot een administratieve procedure en twee dossiers, waarvan er één nog loopt, werden doorverwezen naar het parket.

Deze inspectie identificeerde verschillende verklaringen voor de stijging van de uitgaven tussen 2017 en 2018, waaronder het conform factureren van procedures die voorheen niet waren gefactureerd dankzij eFact, programmeerfouten in de software voor het beheer van medische dossiers die leidden tot een niet-conforme optimalisatie van de nomenclatuur, en onjuiste facturatie van procedures die niet konden worden gefactureerd aan de verzekeringsmaatschappij of die niet waren uitgevoerd, gefaciliteerd door eFact. Daarnaast werd er ook gewezen op het dubbel factureren van dezelfde diensten, al dan niet opzettelijk, door het gebruik van verschillende facturatiecircuits.

Het volledige rapport

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marcel DE CLERCQ

  12 juli 2024

  reactie op 12/07/2024 waar de naam van mijn goede vriend, Collega De Clercq Marcel staat vermeld is door mij ingediend, Wijnand Armand, dit om vergissingen te vermijden.

  Computers en ik...

 • Marcel DE CLERCQ

  12 juli 2024

  Huisartsen deden vroeger ook veel werk voor niets. ( maar dat kan het RIZIV zich niet voorstellen )

  Moeder kwam binnen voor haar probleem, maar ja, de kleine had een rare hoest, en keelpijn, en de dochter wil piladvies, en nu ik mijne man eindelijk mee heb, controleer die ook maar even.
  Werd vroeger doorgaans 1 consult gerekend, nu 1, en 3 aan terugbetaling...

  En patiënten zijn sinds covid wel heel gemakzuchtig geworden,; " zet het maar op mijn kaart", "attest dat moet verlengd worden zit in Uw bus of komt via email", of "hier hebt ge papieren, maar dat moet ge nu niet invullen hoor, doe dat maar op Uw gemakske wanneer ge meer tijd hebt ( ah ja, 's avonds of in het weekend wanneer U geniet van Uw vrije tijd...).

  En de strafste; i"k heb keelpijn, zet clamoxyl op mijn kaart, en ook een briefke voor de werkgever, en vergeet niet van de mutualiteit te verwittigen"....

  Ja, de zegen van de derde betaler, respect nul komma nul.

 • Brigitte THIERENS

  11 juli 2024

  Reeds van bij het invoeren van derde betaler en zeker bij de e fact was dit de deur openzetten voor misbruik , zowel door artsen als door ptn . De drempel tot consulteren werd heel erg verlaagd zodat ptn voor de minste kwaal consultaties boeken ,. Artsen rekenen ook massaal consultaties aan van zodra ze een dossier openen en 1 letter op papier ( scherm) zetten.
  Een controle op het al of niet uitvoeren van prestaties is zo goed als niet mogelijk
  En ja er bestaan genoeg artsen die deze mogelijkheden tot frauderen gebruiken .