FMO wil iets doen aan taaldiscriminatie en zoekt artsen (NL, Dts)

U herinnert het zich wellicht nog: zeer recent berichtten De Specialist en MediSfeer over taaldiscriminatie bij het Fonds Medische Ongevallen. Het plaatst nu een nieuwe vacature waarin het zoekt naar versterking met Nederlands- en Duitstalige artsen van zijn 'taskforce'. De vorige vacature liet kandidaten nauwelijks speelruimte.

Sinds maandag staat de vacature op de site van het Riziv.  "Het Fonds voor de Medische Ongevallen zoekt Nederlandstalige en Duitstalige artsen, hiervoor lanceert het een voorafgaandelijke marktconsultatie. Reageer bij interesse tot en met 24 mei", luidt het. Kandidaten krijgen nu dus tenminste al een week om te reageren. Bij de vorige vacature was dat een dag...

​De problematiek is bekend: het FMO kampt met een historische achterstand bij de dossiers ‘vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg’. Daarom kwam er in 2021 een taskforce. Die wordt opgeheven op 30 september 2023. Blijkbaar heeft het nogal wat voeten in de aarde om voor die taskforce voldoende artsen te vinden, vooral dan Nederlands- en Duitstalige. Dat leidde tot een klacht van een Nederlandstalige arts die zich gediscrimineerd voelde omdat hij zijn verhaal moest doen aan een Nederlandsonkundige FMO-arts. Na een klacht van de arts floot de Orde het FMO terug en maakte haar bezwaren ook over aan minister Vandenbroucke.

Van kandidaten wordt onder meer verwacht dat ze medische dossiers analyseren en een verslag schrijven in de vorm van een expertiseverslag, en dat ze deelnemen aan het medicolegaal overleg. Daarnaast bepalen ze de ernstgraad van de schade. Alle mogelijke belangenconflicten moeten wel worden vermeden.

'Marktverkenning'

De vacature wordt voorzichtigheidshalve verpakt als een 'marktverkenning' om te kijken welke artsen geïnteresseerd zijn in deze opdracht. Pas nadien volgt de lancering van een overheidsopdracht.

Voor meer inlichtingen over de opdracht kan u terecht bij glenn.vandessel@riziv-inami.fgov.be en hugues.lambrechts@riziv-inami.fgov.be

Als u geïnteresseerd bent in deze opdracht, stuur voor 24 mei 2022 een mail naar volgend e-mailadres: jessica.mahy@riziv-inami.fgov.be

> Orde fluit FMO terug wegens taaldiscriminatie

> Fonds Medische Ongevallen zoekt arts

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.