Groen wil stopzetting onderhandelingen met Mercosur-landen

Het huidige voorstel voor een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay) is onaanvaardbaar. Dat zegt de partij Groen bij monde van haar covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. Groen wil dat standpunt op de federale regeringstafel brengen en het ook aankaarten in het Vlaams Parlement, om zo de federale en de Vlaamse regering ertoe te bewegen de zaak aan te kaarten bij de Europese Commissie.

De onvrede over het voorlopige akkoord is een van de redenen voor de boerenprotesten van de voorbije weken. Vandaag worden opnieuw honderden boze boeren in Brussel verwacht, waar de Europese ministers van Landbouw vergaderen. Een van de eisen van de organisatoren van de manifestatie is dat de EU de tekst niet goedkeurt.

Ook Groen vindt dat het Mercosur-akkoord in zijn huidige vorm op de schop moet. "Mercosur is een ramp voor onze planeet en onze gezondheid", zegt Vaneeckhout. "Ze mogen in Zuid-Amerika nog pesticiden gebruiken die in Europa verboden zijn omdat ze ziek maken. Het is absurd dat deze groenten en fruit dan toch in onze supermarkt zouden terechtkomen."

De partij wil een einde aan het akkoord in zijn huidige vorm. Er moeten regels komen rond ontbossing om het Amazonewoud te beschermen en het klimaatakkoord van Parijs moet een essentieel element worden, luidt het. Groen stipt aan dat er nu te weinig in het akkoord staat om Europa te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Groen wijst erop dat ook de Waalse regering, "inclusief de MR", zich tegen het akkoord kant en dat in de Kamer Wouter Beke (CD&V) kritisch was. "Wij roepen de Vlaamse liberalen in de federale en Vlaamse regering op om hun Franstalige collega's te volgen. Als ze echt bezorgd zijn over de toekomst van onze boeren dan houden ze het Mercosur-akkoord in de huidige vorm mee tegen", aldus Vaneeckhout.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.