Hoe staan jonge en aanstaande moeders tegenover vaccinatie? (enquête)

Volgens de resultaten van een onderzoek in opdracht van Pfizer (1) is 15% van de vrouwen in België die zwanger zijn, vrouwen met een baby jonger dan 6 maanden of met een kinderwens, niet op de hoogte van de vaccins die ze tijdens de zwangerschap kunnen krijgen om hun baby vanaf de geboorte te helpen beschermen. Eén vrouw op de vier laat zich niet vaccineren tegen kinkhoest, ondanks het feit dat het aantal gevallen van de ziekte in ons land toeneemt.

De resultaten tonen ook significante verschillen aan tussen Franstalige en Nederlandstalige vrouwen, en de invloed van het opleidingsniveau.

Het onderzoek besluit dat 24% van de ondervraagde vrouwen aangeeft dat ze niet waren of zouden worden ingeënt tegen kinkhoest, ondanks het feit dat het aantal gevallen opnieuw is toegenomen. 53% van de vrouwen zei dat ze tijdens hun zwangerschap gevaccineerd waren of zouden worden tegen griep, 47% tegen COVID-19 en 58% van de ondervraagden zei dat ze voorstander waren van vaccinatie tegen RSV, dat wereldwijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak is bij baby’s jonger dan één jaar⁴.

Over het algemeen zijn Nederlandstaligen meer voorstander van vaccinatie van de moeder om baby's te helpen beschermen. 71% van hen is positief of zeer positief, tegenover 58% van de Franstaligen.

Bovendien is het zo dat hoe hoger het opleidingsniveau van vrouwen, hoe gunstiger ze staan tegenover vaccinatie van de moeders om de baby te helpen beschermen. Zo stond bijna drie vierde van de vrouwen die hoger onderwijs volgden positief of zeer positief tegenover het idee, vergeleken met 49% die hoogstens lager secundair onderwijs volgden.

Angst en informatiebronnen
Hoewel 69% van de ondervraagde vrouwen zei dat ze het advies van hun gynaecoloog opvolgden, toonde het onderzoek ook aan dat angst een rol speelt in de manier waarop ze informatie zoeken. Vrouwen die niet bijzonder angstig waren voor vaccinatie tijdens de zwangerschap zochten vaker informatie via 'institutionele' websites, zoals Kind&Gezin (72% van de vrouwen die niet bijzonder angstig waren voor vaccinatie tegenover 49% van de vrouwen die zeer angstig waren).

Matige tot zeer angstige vrouwen daarentegen halen meer informatie van Facebook (35% van de zeer angstige vrouwen en 22% van de matig angstige vrouwen tegenover 10% van de vrouwen die niet angstig zijn), Instagram (respectievelijk 23% en 19% tegenover 12%) en blogs (respectievelijk 26% en 16% tegenover 14%).

In België worden momenteel vijf vaccins aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad tijdens de zwangerschap: vaccins tegen tetanus, kinkhoest, RSV, griep en Covid-19. De vaccins tegen griep en Covid-19 kunnen zowel de zwangere moeder als haar baby vanaf de geboorte helpen beschermen, terwijl de vaccins tegen kinkhoest en RSV bedoeld zijn om de zuigeling te helpen beschermen vanaf de eerste levensdagen.

(1) De enquête over gezondheid en vaccinatie tijdens de zwangerschap werd online uitgevoerd in België door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville tussen 29 november 2023 en 9 januari 2024 bij 745 vrouwen die zwanger waren, vrouwen met een kind jonger dan 6 maanden of vrouwen met een kinderwens.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.