Hoge Gezondheidsraad zet pneumokokkenvaccinatie in context covid-19

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aangepast advies klaar over pneumokokkenvaccinatie. Met een vaccinatiefiche op basis van wetenschappelijke evidentie die het effect op de gezondheid maximaliseert (zonder rekening te houden met kosteneffectiviteit). De vaccinatie (volwassenen) kan dit jaar ook helpen om de ziekenhuisbedbezetting te verminderen bij een mogelijke gelijktijdige golf van Covid-19.

70% van de pneumokokkenbacteriëmieën komt voor bij mensen boven de 50 jaar. De mortaliteit bedraagt 12% bij mensen boven de 65 jaar en is dubbel zo hoog bij mensen boven de 85 jaar.
De resistentie van de pneumokok tegen antibiotica is stabiel maar blijft belangrijk

Samenvatting van veranderingen ten opzichte van de vorige aanbevelingen

  • Diabetes en neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico worden opgenomen in de lijst met chronische aandoeningen die een indicatie vormen voor pneumokokkenvaccinatie (HGR 9158).
  • Voor volwassenen tussen 50 en 85 jaar met comorbiditeit wordt er na primovaccinatie met PCV13 gevolgd na minstens 8 weken door PPV23, nu wel revaccinatie met PPV23 na 5 jaar aangeraden met de aanbeveling om PPV23 om de 5 jaren te herhalen bij ernstige onderliggende comorbiditeit.
  • Bij gezonde volwassenen tussen 65 en 85 jaar is het voorkeursschema om opeenvolgend te vaccineren met PCV13 gevolgd door PPV23. Het aanbevolen interval tussen beide vaccins voor gezonde volwassenen tussen 65 en 85 jaar is minstens 1 jaar. Als alternatief vaccinatieschema kan ook eenmalig enkel het PPV23 toegediend worden bij deze groep.

Vaccinatieschema

  • Volwassenen van 16 tot 85 jaar met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie 

Primovaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken
Revaccinatie: PPV23 om de 5 jaren na de primovaccinatie
Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:
- Eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV23
- Revaccinatie: PPV23 om de 5 jaar 

  • Volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit

Primovaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken
Revaccinatie: eenmalig PPV23 5 jaar na de primovaccinatie
Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:
- Eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV23
- Revaccinatie: eenmalig PPV23 5 jaar na de primovaccinatie
Herhaalde vaccinatie om de 5 jaar met PPV23 dient overwogen te worden bij ernstige onderliggende comorbiditeit.

  • Gezonde personen tussen 65 en 85 jaar

Voorkeursschema:
- PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 1 jaar
- Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:
                 eenmalig PCV13 minstens 1 jaar na laatste PPV23
Alternatief schema: PPV23
- Indien er gekozen wordt om slechts 1 pneumokokkenvaccin te gebruiken wordt het gebruik van PPV23 aangeraden om de breedste bescherming te bieden 
Revaccinatie: 
- niet aanbevolen
Rationale:
Uit wetenschappelijk oogpunt is primovaccinatie met PCV13 gevolgd door PPV23 te verkiezen om een zo goed mogelijke bescherming tegen pneumokokkeninfecties te bekomen (voorkeursschema). In ieder geval dient bij het gebruik van PCV13 nadien steeds PPV23 gegeven te worden om de bescherming te verbreden naar de serotypes geïncludeerd in PPV23 en niet in PCV13.

  • Volwassenen ouder dan 85 jaar

Momenteel zijn er weinig gegevens over het effect van pneumokokkenvaccinatie boven de leeftijd van 85 jaar. Op individuele basis, waarbij het risico op een pneumokokkeninfectie en de inschatting van het immuunantwoord op het vaccin in overweging genomen worden, kan de behandelende arts een persoon ouder dan 85 jaar vaccineren volgens het schema voorgesteld onder 3).

Het volledige advies (nr. 9562) vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.