Kernkabinet hervormt reïntegratietraject langdurig zieken, ziektebriefje voor 1 dag afgeschaft

Binnen het kernkabinet is er een consensus over de hervorming van de reïntegratietrajecten voor langdurig zieken. Dat systeem wordt vandaag al te vaak misbruikt om mensen aan deur te zetten wegens medische overmacht. Voor werknemers die kort ziek zijn is geen doktersbriefje meer nodig voor één dag afwezigheid. Dat kan drie keer per jaar.  

Aan de ene kant komt er een verbetering van de trajecten, onder meer door een snellere opstart van de begeleiding door de werkgever (na drie in plaats van vier maanden). Belangrijk is dat de procedure voor ontslag wegens medische overmacht van het reïntegratietraject wordt losgekoppeld. Een werkgever zal er pas na negen maanden een beroep op kunnen doen, wat ruim de mogelijkheid moet bieden om een traject op te starten.

Op het vlak van arbeidsmarktbeleid kwamen de Vivaldipartijen ook overeen een aantal dossiers naar de sociale partners te sturen. Het gaat om de vierdaagse werkweek, de flexibilisering week om week (bijvoorbeeld voor gescheiden ouders), de snellere uurroosters voor wie een variabel uurrooster heeft, het recht op deconnectie en de registratie van de arbeidstijd. Dat laatste is het gevolg van een arrest van het EU-hof.

Volgens verschillende media is er ook een akkoord over mogelijke sancties voor werkgevers en werknemers in de aanpak van langdurig zieken. Onwillige, langdurig zieke werknemers kunnen 2,5 procent van hun uitkering verliezen, indien ze na tien weken de vereiste vragenlijst niet willen invullen of wanneer ze niet komen opdagen bij de werkgelegenheidscoördinator.

Werkgevers met meer dan 50 werknemers met bovenmatig veel zieken, kunnen een sanctie krijgen van 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal. Daarbij worden wel enkel werknemers onder 55 jaar in rekening genomen. Ook ziekenfondsen kunnen een deel van hun administratieve vergoeding kwijtspelen als ze te weinig mensen aan de slag helpen. Er wordt ook naar de arbeidsbemiddelingsdiensten in de gewesten gekeken.

Tot slot zou er een akkoord zijn over de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid, en dat voor drie dagen per jaar.

Het kernkabinet zet zijn zoektocht over de andere dossiers tvoort. Er ligt nog een aantal knelpunten op tafel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.