Licht op groen voor beschermingsmateriaal en teleconsult

Het Verzekeringscomité zette het licht  op groen om de voorgestelde vergoeding voor beschermingsmateriaal om te zetten in een KB.  Ook voor teleconsultaties is er een regeling in de maak volgens het kabinet De Block.

Voor het beschermingsmateriaal covid-19 betekent het dat u hiervoor maximaal 500 euro per maand mag aanrekenen (2,5 euro/contact met een plafond van 200 contacten per maand).  Er komen hierbij geen pseudonomenclatuurnummers te pas zoals eerst voorgesteld, leggen Reinier Hueting (ASGB/Kartel) en Roel Van Giel (Domus Medica) uit. “De ziekenfondsen zullen alle contacten bijhouden, van artsen wordt hiervoor geen administratie gevraagd.”

Het bedrag wordt voor het jaareinde gestort, luidt het. De regeling geldt ook voor extramurale specialisten en er is bijvoorbeeld ook een regeling voorzien voor NKO-artsen en stomatologen, tandartsen. Medische huizen en revalidatiecentra kunnen alle eenzelfde forfaitair bedrag van 500 euro inbrengen. “Het gaat immers niet om een zuivere compensatie maar om een ‘tegemoetkoming’, heet het.

Teleconsultaties blijven

De teleconsultaties, tijdelijk ingevoerd tijdens de crisis, zullen blijven. U kon tijdens de lockdown 20 euro aanrekenen voor een teleconsult. Het Riziv bestudeert de mogelijkheid om die regeling permanent te maken en de minister wil dat daar versneld werk van wordt gemaakt.

Er liggen wel nog enkele hindernissen op de weg naar een definitieve regeling. Een heikel thema is het remgeld. Tijdens de lockdown was de teleconsultatie in principe gratis voor de patiënt. Het ziekenfonds regelde de vergoeding rechtstreeks met de arts. De Block sluit niet uit dat er voortaan ook remgeld moet worden betaald, omdat anders een discrepantie dreigt te ontstaan tussen teleconsultaties en gewone consultaties.

De artsenorganisaties leggen ook hun accenten. Domus Medica is voor teleconsultatie, maar plaatst ze qua verloning in de context van de her-ijking.

"Er moet echter wel nog bekeken worden in welke omstandigheden deze het best worden ingezet", luidt het ook bij Reinier Hueting (ASGB/Kartel). "Tijdens de lockdown hebben we gemerkt dat niet voor alle consultaties het teleconsult even bruikbaar is. Wij denken dat het bijvoorbeeld vooral geschikt is voor opvolging van chronische patiënten waarbij er een afwisseling is tussen fysiek en tele/video consult." Het consult mag ook geen extra administratie met zich meebrengen.

Bvas dringt erop aan om bij teleconsultaties hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld te hanteren als voor een gewone consultatie.

> Lees ook: verdeling pakketten beschermingsmateriaal federaal van start

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.