Memorandum Medaxes: de kracht van basisgeneesmiddelen

"Basisgeneesmiddelen zijn van onschatbare maatschappelijke waarde. Samen met de overheid en zorgverstrekkers zetten we ons in om de best mogelijke oplossingen te bieden, want meer dan 97% van de aandoeningen kunnen behandeld worden met basisgeneesmiddelen, aldus Medaxes, de 'koepelorganisatie van farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen toegankelijk maken voor iedereen." In het licht van de verkiezingen heeft de organisatie een memorandum klaar.

Of het nu gaat om een alledaagse pijnstiller zoals paracetamol of een levensreddend kankergeneesmiddel, de bedrijven van de basisgeneesmiddelen zorgen ervoor dat deze geneesmiddelen dag in dag uit beschikbaar zijn voor de patiënten.

Geneesmiddelen voor iedereen en altijd  

De bevoorrading van basisgeneesmiddelen is essentieel maar anno 2024 niet langer vanzelfsprekend. Medaxes wil mee architect zijn van een noodzakelijke systeemverandering. Vanuit de ambitie om patiënten blijvend toegang te bieden tot basisgeneesmiddelen, stelt Medaxes een aantal concrete oplossingen voor.

Geïntegreerde aanpak voor een duurzaam geneesmiddelenbeleid

Hoe pak je nu zo een grondige systeemverandering aan? Een maatschappelijk beleid moet de juiste balans vinden tussen volgende 3 aspecten:

  1. incentiverend beleid zodanig dat er maatschappelijk toegevoegde waarde kan gecreëerd worden
  2. budgetbeheersing zodat de overheidsuitgaven onder controle blijven
  3. gerichte, corrigerende mechanismen introduceren die  bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen die beleidsmakers vooropstellen  

Het is de visie van Medaxes dat een gezonde marktdynamiek maar kan bestaan wanneer meerdere spelers op de markt komen en blijven. En dat is net wat de ledenbedrijven van Medaxes als toegevoegde waarde nastreven: competitie brengen en het marktaanbod diversifiëren. 

De gevraagde maatregelen zijn die:

  • die bedrijven toelaten om snel geneesmiddelen op de markt te introduceren
  • die incentives voorzien waardoor basisgeneesmiddelen optimaal worden voorgeschreven
  • die stabiliteit en voorspelbaarheid brengen
  • die een fair play centraal stellen bij alle verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de hele bevoorradingsketen van geneesmiddelen.

Noodzaak van een gezond budgetbeheer

Een gezond budgetbeheer zet in op die bedrijven die een toegevoegde waarde brengen én een meer kosteneffectieve oplossing bieden voor de samenleving. De basisgeneesmiddelen voldoen aan al deze criteria. Echter, door de prijserosie van de laatste jaren, wordt het moeilijker om de geneesmiddelen op een rendabele manier aan de patiënt te leveren. Medaxes vraagt dringend een correctie op de vandaag vaak veel te lage prijzen van basisgeneesmiddelen. Dit is géén extra kost maar een verantwoorde investering.

Een gezond budgetbeheer zet ook in op:

  • het voorzien van een beschermingsmechanisme om te voorkomen dat geneesmiddelen van de markt verdwijnen omwille van de te lage prijzen
  • een aangepaste financiering voor innovatieve geneesmiddelen enerzijds en voor de basisgeneesmiddelen anderzijds
  • een realistische groeinorm van minimaal 4% rekening houdend met de groeiende en vergrijzende bevolking.

Correctiemechanismen

Tot slot vraagt Medaxes een doelgerichte inzet van middelen en evenwichtige budgetcorrectiemechanismen. Onvoorziene uitschieters in uitgaven of in geneesmiddelenverbruik moeten gecorrigeerd worden. Maar dan wel op een eerlijke en billijke manier.

Dat is vandaag echter niet steeds het geval. Zo moet de sector van de basisgeneesmiddelen bijdragen tot een compenserende heffing op de omzet bij budgetoverschrijding. "Terwijl onze sector niet structureel verantwoordelijk is voor de budgetoverschrijding." Daarom de vraag naar een blijvende vrijstelling van deze compenserende heffing.

Een ander heikel punt zijn de correctiemaatregelen om te hoog verbruik van bepaalde geneesmiddelengroepen tegen te gaan. Terecht. Maar dat hierbij de farmasector geviseerd én getroffen wordt vindt Medaxes onterecht. De overheid zou moeten ingrijpen bij de “trigger” voor het gebruik van een geneesmiddel: het voorschrift. Alleen dan kan de sector van de basisgeneesmiddelen haar verantwoordelijkheid op proportionele wijze opnemen.  

Nu samen handelen voor een duurzame toegang tot basisgeneesmiddelen

Medaxes wil  in een constructief partnership met alle andere stakeholders in de gezondheidssector bouwen aan een duurzame geneesmiddelenbevoorrading voor iedereen. Want dat komt de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen ten goede. 

> Hier vindt u het volledige memorandum.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.