Milieubewegingen dagen Vlaamse regering voor rechter vanwege pesticidenbeleid

Vijf milieu- en natuurorganisaties (Natuurpunt, WWF, Velt, Bond Beter Leef­milieu en Dryade) slepen de Vlaamse regering voor de rechter vanwege het pesticidenbeleid. Niet alleen de natuur moet volgens hen beter afgeschermd worden, ook scholen en rusthuizen, schrijft De Standaard.

Volgens de organisaties is het beleid te ­weinig gereguleerd is en zelfs in strijd met de Europese richtlijnen. Eind oktober had de koepel de regering al in gebreke ­gesteld. Door het uitblijven van een afdoend antwoord stappen de organisaties nu ook naar de rechtbank.

De vijf organisaties eisen in de dagvaarding dat er eerst een beoordeling komt van de ­effecten van het pesticiden­gebruik op­ natuur die beschermd is door de Europese habitatrichtlijn. Europa eist al sinds 2004 zo'n beoordeling, maar in Vlaanderen is die er nooit gekomen.

Daarnaast vragen de milieu­organisaties dat het gebruik van pesticiden in waterwinnings­gebieden en in Europees ­beschermde natuur terug­geschroefd of verboden wordt. Die verplichting bestaat al sinds 2011.

Rond natuur, waterlopen en kwetsbare zones zoals scholen en rusthuizen zouden er ook buffer­stroken moeten komen. Vandaag zijn die maar een tot tien meter breed. De vijf organisaties vinden dat dit vijfhonderd meter mag worden.

De zaak begint op 6 februari voor de rechtbank van Brussel. Als de Vlaamse regering ongelijk krijgt, moet ze de regel­geving aanpassen, anders volgen er dwangsommen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zegt dat ze achter de Europese doelstelling van een halvering van het pesticidengebruik tegen 2030 staat en dat ze zich "deels kan terugvinden" in de kritiek van de milieuverenigingen. 

"Zeker in de landbouwsector worden nog te veel pesticiden gebruikt. Maar ik ben ervan overtuigd dat de minister van Landbouw (Jo Brouns, red.) het niet zo ver zal laten komen dat er dwangsommen worden opgelegd of dat zijn bureau wordt leeggehaald", zei de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen). 

Het kabinet-Brouns reageerde eerder al op de dagvaarding. "We stellen vast dat de milieubeweging opnieuw voor de juridische confrontatie kiest", reageert Brouns. "Dit dreigt het zoveelste zwaard van Damocles te worden dat de landbouwsector boven het hoofd hangt. Dat terwijl de ­regels steeds strenger zijn ­geworden en de boeren meer en meer inzetten op duurzame ­alternatieven."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.