Nieuwe regelgeving voor gevorderde praktijkverpleegkundigen goedgekeurd

De ministerraad heeft vrijdag een ontwerpdecreet goedgekeurd waarin de specifieke vaardigheden van gevorderde praktijkverpleegkundigen worden gedefinieerd, met inbegrip van de klinische activiteiten en medische procedures die ze mogen uitvoeren, en waarin de voorwaarden worden gespecificeerd waaronder ze dat mogen doen.

Gevorderde praktijkverpleegkundigen, die een universitaire opleiding hebben gevolgd, zijn bevoegd om verschillende klinische en wetenschappelijke taken uit te voeren. Hun opleiding omvat een bachelordiploma en een masterdiploma verpleegkunde en bereidt hen voor om te werken in gespecialiseerde domeinen zoals wondverzorging, oncologie en geriatrie. Minister Frank Vandenbroucke verwoordde de noodzaak van deze ontwikkeling: "Als we kwaliteitsvolle zorg willen blijven garanderen in ons land, hebben we verschillende functieprofielen nodig, elk met hun eigen vaardigheden. Dat is niet alleen goed voor de zorg, maar we maken het beroep van verpleegkundige ook aantrekkelijker en bereiden het voor op de toekomst".

De uitbreiding van medische handelingen en klinische activiteiten naar gevorderde praktijkverpleegkundigen moet deel uitmaken van een visie waarin continuïteit en kwaliteit van zorg voorop staan. Innovatieve zorgmodellen, zoals verpleegkundige zorg, kunnen de efficiëntie, coördinatie, integratie en samenwerking in onze gezondheidszorg verbeteren. In deze context kan de gevorderde praktijkverpleegkundige een leidende rol spelen en artsen ondersteunen bij het uitvoeren van klinische en/of medische activiteiten. Ze kunnen ook gebruikt worden om de zorgverlening uit te breiden en te optimaliseren. Over het algemeen is hun werk complementair aan dat van de arts. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om op consultatie te gaan bij een gevorderde praktijkverpleegkundige.  

Twee complementaire koninklijke besluiten zullen richtlijnen geven voor gevorderde praktijkverpleegkundigen, artsen, managers van de gezondheids- en onderwijssector en andere belanghebbenden, waarin de inhoud van de rol van gevorderde praktijkverpleegkundigen, de accreditatiecriteria voor hun opleiding en vaardigheden en de aard van de toegestane klinische activiteiten en medische handelingen worden verduidelijkt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.