Nieuwe site ééngemaakt AZ Mol-Geel gecheckt qua haalbaarheid

De ziekenhuizen van Mol en Geel hebben het voorbije jaar hun intenties voor een ééngemaakt ziekenhuis binnen de koepel van het ziekenhuis-netwerk Kempen verder vorm gegeven. Er kwam een voorkeurslocatie voor de specialistische campus uit de bus: de site Distelakker in Geel. Die zal de komende maanden verder onderzocht worden naar haalbaarheid in dialoog met de provinciale en Vlaamse overheid.

De ambitie blijft om in het volgend decennium een ééngemaakte specialistische ziekenhuiscampus te realiseren en tegelijkertijd een zorgaanwezigheid te behouden in de stadskernen van zowel Mol als Geel door de oprichting van een zorgcentrum Mol.

Kempen Health Valley

Behalve ruimtelijke ordening waren er vooral een reeks zorgcriteria en het criterium patiëntgerichtheid essentieel in de keuze:

  • goede bereikbaarheid,
  • een aanrijtijd die minimaal eenzelfde zorgregio als vandaag zou bedienen,
  • rekening houden met de zorgstrategie voor heel de Kempen (en de netwerkpartners Herentals en Turnhout),
  • aanvaardbaar zijn voor de hogere overheid
  • uitgaan van een locatie die samenwerking met alle zorg- en andere openbare actoren versterkt.

Deze locatie werd na een zeer uitgebreide voorstudie uiteindelijk gevonden: site Distelakker (binnen de Geelse ring aan de zuidrand).

Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel: “Naast het huidig Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis in Geel, op een gemeenschappelijke site met politie, brandweer en andere zorgfuncties en op een steenworp van de Thomas More Hogeschool, moet deze nieuwe locatie zorgen voor een bundeling van zorg-activiteiten die in het zuiden van de Kempen een unieke ‘health valley’ laat ontstaan die de brede zorgregio beter zal bedienen.”

Op termijn dient ook ruimte te worden voorzien op deze campus voor andere zorgspelers die deel uitmaken van het zorgcontinuüm rond de patiënt.

Pieter Jans, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Geel, vult aan: “De campus zal een schakel zijn in het zorgcontinuüm rond de patiënt. Daarbij moeten we op de nieuwe campus ruimte voorzien voor meer dan enkel ziekenhuisfuncties: we denken aan een huisartsenwachtpost, revalidatiediensten, mutualiteiten en andere nulde of eerstelijnsfuncties. De locatie moet die samenwerking (met de aanwezige partners) faciliteren en ontwikkelen (met andere partners) tot een referentie-site waar acute, electieve en psychiatrische zorg elkaar treffen.”

Vandaag wonen ongeveer 550.000 inwoners op 30 minuten van één van beide ziekenhuizen. De nieuwe ééngemaakte locatie komt echter te liggen op een aanrijtijd van 30 minuten voor 650.000 inwoners. Een belangrijke meerwaarde naar zowel dringende medische zorgverlening als naar geplande en chronische zorg. De huidige PIT-dienstverlening (Paramedisch Interventie Team) voor de ruime regio rond Mol, moet op deze manier versterkt worden met een urgentie-werking voor de regio bestaande uit een PIT én een MUG-functie (Medische Urgentie Groep).

Zorgcentrum/zorghub

Bovendien – door de meer excentrische ligging van de nieuwe site – zal men een zogenaamd zorgcentrum/zorghub voorzien in het centrum van Mol waar het huidig ziekenhuis Mol een laatste nieuwbouw-activiteit voorbereidt. Dat zorgcentrum zal samen met de eerste lijn met de grootste zorg ontwikkeld worden ten bate van de ambulante patiënten van heel de regio.

Eddy Jennen, voorzitter Raad van Bestuur H. Hartziekenhuis Mol: “Naast de nieuwe centrale hoofdcampus die we hopen te realiseren tegen 2040 met specialistische- en basiszorg, wordt ook een satelliet met vooruitgeschoven basiszorg voorzien in het centrum van Mol. Op de huidige ziekenhuissite van Mol.”

Dr. Ivo Jacobs, gedelegeerd bestuurder H. Hartziekenhuis Mol, vult aan: “De activiteit op deze locatie zal focussen  op ambulante medische zorg zoals nabije raadpleging, een chronisch zorgaanbod (dialyse, oncologie, diabetes,…) en mogelijk ook andere zorgfaciliteiten die een nauwe samenwerking faciliteren met huisartsen, preventie-specialisten en andere partners in het ecosysteem. Daartoe wordt in de komende jaren een overleg georganiseerd met alle spelers binnen de eerstelijnszone.”

Belangrijk aandachtspunt zal ten slotte ook de mobiliteit zijn en blijven. Goede afspraken met de wegbeheerder evenals de openbaar vervoersmaatschappijen zullen cruciaal zijn in het succes van het nieuwe ziekenhuis om laagdrempelige zorg aan alle inwoners van de ruime regio te bieden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.