Personeel Brusselse openbare rusthuizen overhandigt minister Maron eisenbundel

Zo'n 150 vertegenwoordigers van de Brusselse openbare rusthuizen en aanverwanten hebben donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront aangeklopt bij het kabinet van Brussels minister van Gezondheid Alain Maron om hun eisenbundel over maken nu er een hervorming van de sector op stapel staat.

De manifestanten, die op het Rogierplein verzamelden, werden omwille van de coronamaatregelen opgedeeld in groepen van 50 per vakbond. 

De 35 eisen  van de vakbonden hebben onder meer betrekking op het inkomen van de werknemers, het tekort aan personeel gezien het huidige kader, de vastgestelde evoluties in de missies van de rusthuizen als gevolg van de veroudering van de bevolking en de beperking in de kortere ziekenhuisopnames, de opleiding en rustperiodes. 

Een vakbondsdelegatie kon gedurende een uur de eisenbundel toelichten aan drie kabinetsmedewerkers van minister Maron. Volgens de manifestanten werd aandachtig geluisterd naar de eisen en werd begrip opgebracht over wat het personeel heeft meegemaakt. Voorts kregen ze uitleg over de initiatieven die genomen werden om de barema's te herzien. Die worden momenteel in werkgroepen. De normen inzake omkadering vallen daar buiten.

Het Instituut voor Functieclassificatie, dat eerder een functieclassificatie voor de ziekenhuizen opstelde, onderzoekt momenteel een herdefiniëring van de barema's op basis van de uitgevoerde functies, waarbij rekening gehouden wordt met de zwaarte van de taken. 

Op 26 oktober worden de resultaten van de studie voor de openbare rusthuizen voorgesteld. Werkgroepen zullen dan de impact van de nieuwe classificatie op de carrière van het personeel bestuderen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.