Resultaten klinische studies geneesmiddelen vaak niet gerapporteerd

De resultaten van klinische studies met geneesmiddelen worden vaak niet gepubliceerd. Dat melden Kom op tegen Kanker, Test Aankoop en Cochrane Belgiët. Een correcte rapportering is echter cruciaal om alle informatie over medicijnen te verzamelen zodat artsen hun patiënten het meest geschikte geneesmiddel kunnen voorschrijven. Daarom roepen de organisaties op tot meer transparantie.

Over iedere klinische studie met geneesmiddelen die in ons land plaatsvindt, moeten opdrachtgevers binnen de twaalf maanden een samenvatting registreren in de Europese databank EudraCT. Uit een rapport van TranspariMED, een organisatie die een betere rapportering van studieresultaten nastreeft, blijkt dat de resultaten van meer dan een op de vijf (22 procent) van de afgeronde klinische studies in België daarin niet terug te vinden zijn. Bovendien zou dat cijfer nog een onderschatting zijn omdat volgens de databank slechts 292 van de in totaal 1.098 studies geklasseerd staan als afgesloten, terwijl dat cijfer in de realiteit veel hoger zou liggen.

Universiteiten

Opvallend is dat het gebrek aan transparantie zich vooral bij universiteiten lijkt te bevinden, terwijl commerciële opdrachtgevers over het algemeen goed scoren. Toch zijn ook bij de universiteiten onderling de verschillen groot. Zo scoort de KU Leuven bijvoorbeeld heel goed met 96 procent, terwijl dat cijfer voor de Universiteit Gent (21 procent) en de Universiteit Antwerpen (0 procent) een pak lager ligt. Daarom dringen Kom op Tegen Kanker, Test Aankoop en Cochrane België er op aan om de resultaten beter te registreren. Ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), dat controle op de rapportering uitoefent, zou meer moeten doen, klinkt het.

"Alleen als alle resultaten van alle studies gepubliceerd worden, kan worden ingeschat wat de echte waarde is van een medicijn en wat mogelijke neveneffecten zijn", stellen de organisaties. "De studieresultaten zijn ook nodig voor verder onderzoek naar nieuwe behandelingen. Vandaar onze oproep voor een betere rapportering van klinische studies met geneesmiddelen."

De organisaties schreven vorig jaar al alle opdrachtgevers en het FAGG aan. Binnen zes maanden volgt een nieuwe stand van zaken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Kim Van Berkel

    07 mei 2021

    Commerciële opdrachtgevers hebben personeel en middelen voor al het administratieve werk gerelateerd aan registratie. Aan de universiteiten is een groot gebrek aan administratieve ondersteuning en daardoor gebeurt het dus vaak niet.
    Werkpunt en jammer gevolg van de zovele besparingen.