Zorgtraject in het kader van obesitas bij kinderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deel uitmaakt van een transversaal project dat obesitas bij kinderen wil aanpakken aan de hand van een resultaatgericht stepped care-model in de drie zorgniveaus, met regelmatige opvolging.

In een eerste fase wordt enerzijds de bestaande revalidatienomenclatuur diëtetiek herzien zodat meer kinderen met overgewicht van dit aanbod gebruik kunnen maken en anderzijds wordt voorzien in een bundeling van de expertise met gespecialiseerde zorg door de oprichting van 25 Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC).

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de overeenkomsten met de PMOC worden toegevoegd aan de overeenkomsten die vrijgesteld zijn van het persoonlijk aandeel dat ambulante patiënten die opgevolgd worden in het kader van overeenkomsten vastgelegd in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moeten betalen per verstrekking.

In een tweede fase zal het eerste lijnsniveau verder uitgewerkt worden, waarbij onder meer ingezet wordt op de mogelijkheid om gespecialiseerde zorg dichter bij huis te kunnen aanbieden. Dit zal toelaten om sneller een behandeling te starten. Hierdoor moet de zorg voor kwetsbare gezinnen meer toegankelijk worden. Dit zal worden uitgewerkt in overleg met de deelstaten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.