Vlaanderen mist doel voor terugkeer langdurig zieken

Vlaanderen stelde zich vorig jaar als doel 10.000 lang­durig zieken naar werk te begeleiden, maar dat cijfer is niet gehaald. Bovendien vindt maar een fractie van de mensen die in zo'n traject stappen effectief werk. Dat schrijft De Tijd op basis van gegevens die de krant opvroeg bij arbeidsbemiddelaar VDAB.

In 2023 werden 6.065 re-inte­gratietrajecten opgestart om langdurig zieken weer aan het werk te helpen in Vlaanderen. Ver onder de doelstelling dus. In de eerste zes maanden van 2024 begon de VDAB 4.898 mensen te begeleiden, waardoor ook de ambitie voor dit jaar, 12.000 trajecten, zo goed als ­onhaalbaar lijkt, weet De Tijd.

Concreet gaat het om mensen met een ziekte-uitkering die aan­geven de stap naar werk te willen zetten en daarbij ondersteuning nodig hebben. Dat zijn vooral mensen zonder contract bij een werkgever, die dus werkzoekend zijn. Al zitten er ook mensen bij die officieel nog een job hebben, maar tegelijk via de VDAB ander werk zoeken. Ze krijgen een terug-naar-werkcoördinator van hun ziekenfonds, die op zijn of haar beurt de VDAB inschakelt. De bedoeling is dat ze uitstromen naar een baan en dus niet langer afhankelijk zijn van een ziekte-uitkering.

Het volgen van zo'n traject is evenwel geen garantie op een effectieve terugkeer naar werk. Die cijfers liggen fors lager. In 2023 gingen uiteindelijk 1.875 werk­zoekenden met een ziekte-uitkering duurzaam aan de slag nadat ze het traject gevolgd hadden. Ook dat ligt onder de vooropge­zette doelstelling van 2.265.

"Snellere instroom ziekenfondsen"

In een reactie pleit VDAB voor een snellere instroom vanuit de ziekenfondsen. "Hoe sneller iemand in ziekte terug stappen kan zetten naar werk, hoe groter de kans op slagen. Vandaag wordt de groep waar ondersteuning van VDAB en partners de meeste kans heeft op werk, door de behandelende sector het minst toegeleid naar VDAB", luidt het.

De arbeidsbemiddelaar zegt ook dat er momenteel weinig inzicht bestaat in het arbeidspotentieel van mensen met een ziekte-uitkering. "Van de niet-beroepsactieve arbeidsongeschikten stelt Steunpunt Werk (2023) dat slechts 4,6 procent nog een arbeidswens heeft. We hebben informatie nodig die toelaat om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, af te bakenen welke groep op korte of lange termijn de stap naar werk kan zetten en welke groep nooit meer kan werken."

"Toegang tot TRIO-platform"

Ondernemersorganisatie Unizo pleit er dan weer voor dat VDAB toegang krijgt het communicatieplatform dat de verschillende soorten artsen - adviserend, behandelend en arbeidsarts - in de toekomst zullen gebruiken om over een re-integratiedossier te communiceren, het zogenaamde TRIO-platform.

"Snelheid is cruciaal bij het re-integreren van mensen, uiteraard steeds met respect voor de gezondheidstoestand. Momenteel wordt vaak nodeloos veel tijd verspild aan communicatie tussen artsen, waardoor informatie niet eenvoudig en tijdig kan worden uitgewisseld. Het TRIO-platform biedt hiervoor een oplossing. Het is toch maar logisch dat ook de VDAB aangepast toegang krijgt tot de nodige informatie", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. De arbeidsbemiddelaar kan dan bijvoorbeeld samen met de betrokken werknemer een eventuele herplaatsing bij een andere werkgever verkennen, klinkt het.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jp SANSEN

  18 juli 2024

  Van waar haalt Vlaanderen dit cijfer, 10.000, is de eerste vraag!
  De tweede vraag: welke werkgever is op zoek naar iemand die langdurig ziek geweest is?
  De derde: welke veel gevraagde kwalificaties hebben die langdurig zieken?
  De vierde: wat is hun leeftijd?
  De vijfde: wat is hun mobiliteit?
  De zesde: hoeveel rarissimi nantes zijn er die na een langdurige ziekte nog 'kunnen/willen' gaan werken met alle fysieke inconvenienties die dit met zich meebrengt?

 • Marc DE MEULEMEESTER

  15 juli 2024

  Iedereen pikt een graantje mee uit de voederbak !

 • Roger Toelen

  09 juli 2024

  Dat de VDAB toegang zou moeten krijgen in het TRIO-platform lijkt mij logisch.

  Het feit dat dit nog niet het geval is, toont een dieperliggend probleem. Zo lang het beheer van arbeidsongeschiktheid, tewerkstelling, werkloosheid, enz ... versnipperd is tussen VDAB, mutualiteiten, Riziv, gemeenten ( ivm leefloon), ... zal efficiënt en effectieve reïntegratie een klein marginaal effect blijven.