Vooral chirurgen maar ook huisartsen in vizier bij afwijkingen indicatoren

De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv spitst zich de jongste tijd vooral toe op chirurgen die manifest afwijken van de nieuwe indicatoren van goede medische praktijk. Ook huisartsen en radiologen zitten in het gezichtsveld. 

Een overzicht van de activiteiten van de DGEC maakt een en ander duidelijk: "We hebben alle betrokken zorgverleners op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De indicatoren die de DGEC aan de NRKP heeft voorgesteld en die in 2023 in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt, hebben te maken met:

  • Huisartsen en (orthopedisch) chirurgen

de artroscopische meniscectomie in geval van degeneratief knieletsel: bij patiënten ouder dan 50 jaar mag deze verstrekking aan de ziekteverzekering alleen worden aangerekend voor 45% van het totale aantal van deze verstrekkingen, per kalenderjaar. De EBM-aanbevelingen geven aan dat een conserverende behandeling in geval van een degeneratief letsel geschikter is dan een meniscectomie. Bovendien verhoogt een artroscopie de bijwerkingen op korte en lange termijn. In april 2023 stuurden we een informatiebrief naar alle huisartsen en orthopedisch chirurgen;

 het interval tussen de eerste raadpleging en de bariatrische ingreep: een periode van minimaal 3 volledige kalendermaanden tussen de eerste raadpleging door de patiënt bij een bariatrisch chirurg en het tijdstip van de eigenlijke bariatrische ingreep wordt voor alle patiënten wettelijk vastgelegd (in geval van een dringende medische noodzaak, kan er echter van worden afgeweken, mits de aanvraag wordt gemotiveerd). Deze minimumtermijn geeft de patiënt de nodige bedenktijd om een gegronde beslissing te kunnen nemen. Alle bariatrisch chirurgen die deze verstrekking in 2021 en/of in 2022 hebben aangerekend, werden in september 2023 op de hoogte gebracht;

Tot slot stuurde de inspectie in oktober 2023 individuele feedback naar alle orthopedisch chirurgen die tussen 2018 en 2022 (de 5 jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de indicator over dit onderwerp) ten minste één artroscopische meniscectomie hadden aangerekend aan de ziekteverzekering. Dat om hen in staat te stellen om hun aanrekengedrag te beoordelen in verhouding tot de indicator en 37 DDD: defined daily doses of gemiddelde dagdosissen (in verhouding tot het gedrag van andere orthopedische chirurgen). "We hebben het totale aantal aanrekeningen voor deze verstrekking per jaar meegedeeld, evenals het percentage aanrekeningen voor patiënten ouder dan 50 jaar."

 voorschrijven van antibiotica door de huisartsen (3 indicatoren): "We hebben alle huisartsen geïnformeerd over de bekendmaking van deze indicatoren in december 2023."

Dit jaar stuurt de inspectie gepersonaliseerde feedback naar de betrokken zorgverleners over de andere indicatoren die in 2023 in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt.

> Acht extreme outliers voor dringende ambulante NMR's

> Onterechte aanrekening PET-forfait: outliers in Brussel en Luik

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.