Akkoord 2024-2025: wat kiest u? (Dr. J. de Toeuf)

Het akkoord 24-25 wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het voorziet in een honorariumindexering van 6,05% in 2024 en garandeert de honorariumindexering in 2025 (?). Het bevat een aantal selectieve verbeteringen, waaronder de New Deal voor huisartsen. De index voor 2023 was 8,14% (-1% gereserveerd voor specifieke initiatieven).

We mogen niet vergeten dat de regering in 23/24 250 miljoen euro bevroor in de algemene begroting, die niet kon worden toegewezen, en dat onze index wordt berekend op basis van het verschil tussen de gezondheidsindex die van kracht was in juni van het jaar T-1 vergeleken met juni T-2, wat de crisis verklaart: salarissen en productiekosten zijn meer en sneller gestegen dan de compensatie die onze index biedt. Ziekenhuizen ontvingen meer dan twee miljard euro buiten de index om te compenseren, terwijl wij niets kregen.

In 2024 zullen artsen nog meer dan anders het financiële evenwicht van hun praktijk in de gaten moeten houden, wat zal bepalen of het de moeite waard is om het akkoord te ondertekenen. Deze overeenkomst werd ondertekend door partners omdat ze de index garandeerde. De financiële problemen zijn enigszins verminderd, maar ze zijn nog steeds aanzienlijk.

Huisartsen hebben terecht geprofiteerd van speciale aandacht (volledige index, groeiend gmd, New Deal die de personeelskosten financiert - via het honorariumbudget van alle huisartsen - en praktijkbonussen). Aan de andere kant zijn ze het slachtoffer van de explosieve stijging van de praktijkkosten (personeel, energie).

Specialisten hebben hun honoraria nog verder zien dalen als gevolg van de invoering van aangepaste zorgmaatregelen, de volumedaling die zichtbaar was in de jaren Covid 20-22 en die niet is gecorrigeerd, en in ziekenhuizen, buitensporige inhoudingen door managers (bijv. inbeslagname van de halve of de hele indexmassa).

De waarde van "kleine" prestaties (onder K120/N200) dekt niet langer de productiekosten. Sommige worden met verlies uitgevoerd en alleen een extra vergoeding kan ze weer winstgevend maken. Vergoedingen voor advies zijn belachelijk laag. Het wordt economisch onmogelijk om bepaalde poliklinische procedures buiten het ziekenhuis uit te voeren. Aan de andere kant wordt het ziekenhuis, in tegenstelling tot de ambulante aanbieder, gesubsidieerd om deze kosten te dekken via de BFM- of RIZIV-overeenkomsten.

Netto-inkomen is voor iedereen gedaald
Twee recente overheidsmaatregelen hebben de situatie verergerd. Het verbod op toeslagen voor poliklinische patiënten met verhoogde tegemoetkoming (VT's) heeft grote gevolgen voor niet-geconventioneerde artsen (er wordt gesproken over een verlies van 200-300 miljoen). Deze maatregel wordt gedeeltelijk van kracht op 1 januari 25 en volledig op 1 januari 2026. Het verbod op toeslagen (sinds 23 december) voor alle patiënten voor CT/NMR-scan berooft deze diensten, waarvan de exploitatiekosten enorm zijn gestegen en niet langer voldoende worden gedekt door het conventionele tarief en het BFM, van vitale inkomsten.

De stilstand van de plafonds voor toeslagen en retrocessies (22/23) in ziekenhuizen was een dwaas spel: managers aarzelden niet om de retrocessies aanzienlijk te verhogen.

Welke houding moeten we aannemen?
Een correcte financiering van artsen vereist nieuwe middelen.  De regering weigert dat. Zodra we de kosten hebben teruggedrongen (door te snijden in het personeelsbestand, investeringen uit te stellen, enz. moeten we het remgeld van de patiënten verhogen met respect voor de deontologie.

Huisartsen zullen rekening moeten houden met de ontoereikendheid van hun conventionele honoraria, zowel voor zichzelf als in verhouding tot die van andere zorgverleners (kinesitherapeuten, psychologen, verpleegkundigen), en met het aandeel van de VT's in hun inkomsten.

Voor zover het aandeel VT's in zijn patiëntenbestand het toelaat, heeft de extramurale specialist er belang bij om toetreding te weigeren of op zijn minst een partiële conventie te ondertekenen. Alleen als terug vrij hun eigen honoraria kunnen bepalen, kunnen ze de toekomst van hun praktijk op lange termijn veiligstellen.

Ziekenhuisspecialisten kunnen, al dan niet geconventioneerd, nog steeds supplementen vragen voor eenpersoonskamers. Al dan niet het akkoord naleven speelt bij poliklinische praktijken in een consultatie of polikliniek, waar de overwegingen vergelijkbaar zijn met die van hun extramurale collega's. Wegens de enorme honger van managers naar honoraria, is het meer dan dringend om ambulante praktijken buiten de ziekenhuismuren te brengen, bijvoorbeeld in groepspraktijken met medische en chirurgische ingrepen die nu binnen de muren worden uitgevoerd in poliklinieken of in chirurgische dagziekenhuizen (BFM) of medische dagziekenhuizen ("RIZIV-overeenkomsten"), waarvan de kosten aan de patiënt zullen worden gefactureerd, in afwachting van een budgettaire opleving (ten vroegste in 2035?).

Wees voorzichtig voordat u tekent en maak uw berekeningen om economisch te overleven.

Het akkoord is inmiddels (5 februari) in Het Staatsblad verschenen. De tekst vindt u hier.

Wie partieel of volledig wil deconventioneren kan dat aan het Riziv laten weten via ProGezondheid (tot uiterlijk 6 maart 2024). Wie volledig wil toetreden tot het akkoord, hoeft niets te doen en wordt dan automatisch als geconventioneerd beschouwd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.