Dreigende specialistenwerkloosheid: de hand aan de ploeg (Johan Van Wiemeersch)

“Ons plan mag niet verdrinken door federaal immobilisme”. Na de alarmkreet van de gynaecologen en enkele andere specialismen die heel wat weerklank vond in de algemene pers, vindt Johan Van Wiemeersch dat het tijd is voor een volgende stap: “We moeten op federaal vlak gaan spelen. Hierbij nodig ik mijn Franstalige collega’s uit."

"Ondanks het feit dat minister Vandeurzen stappen zal zetten, wordt het een steekspel tussen federaal en gemeenschappen. We hadden het gevoel in de Erkenningscommissie dat alles wat plaatsen en quota betreft, federaal blijft. Ik plan daarom een overleg met de coördinerende universitaire stagemeesters in samenspraak met Hoge Raad om ook voor andere specialismen, de koe bij de horens te vatten conform de richtijnen van de planningscommissie. En dus het aantal stageplaatsen aan te passen. Het heeft geen zin om nu bij de pakken te blijven zitten als we weten dat amper de helft van de in opleiding zijnde gynaecologen een plaats zal hebben, zelfs met wat mogelijke bias bij de vacatures. De cijfers zijn te schrijnend om te doen alsof onze neus bloedt.”

“Er moet een federale consensus komen. Hopelijk zien de Franstalige collega’s dat dit toch nogal wat teweegbracht in de publieke opinie. Ze kunnen misschien dezelfde oefening maken qua vacatures langs hun kant. De Hoge Raad is op dat vlak toch een beetje een orgaan met een dwingende autoriteit. Franstalig België zal zo naar ik hoop geneigd zijn om hier mee verantwoordelijkheid op te nemen. We moeten met hen spreken.”

”Ik ben alvast blij dat minister Vandeurzen langs Vlaamse kant zo snel reageerde met de boodschap dat er in het najaar maximale quota komen (zie ook onze digitale nieuwsbriefvan twee weken geleden).”

“Vraag is of dat niet botst met de federale structuur. Ook voor onze opleidingsnormen en -criteria hebben we met hen moeten overleggen en daar zijn we in geslaagd. Ik stel vooral mijn hoop op de nieuwe voorzitter van de Franstalige vereniging, Patrick Emonts, van Luik, die me dialoogbereid lijkt.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.