Good ViBeS (Donald Claeys - VBS)

Bij deze eerste dagen van het jaar hoort een positieve boodschap. In een gezamenlijk initiatief van het VBS-GBS en de redactie van de Specialist hebben wij het plan opgevat om maandelijks een column te publiceren.

Telkens zal de taak worden toevertrouwd aan een van de 31 beroepsverenigingen van Specialisten die wij vertegenwoordigen. Het is de bedoeling om -de titel getrouw- een of meerdere aspecten te belichten, eigen aan het betrokken specialisme, die om bijzondere aandacht vragen. Inhoudelijk is het de bedoeling telkens een overzicht te brengen van de uitdagingen die de specifieke zorg zullen beïnvloeden of innovatieve processen aan te duiden.

Er wordt aan elke tekstschrijver gevraagd te vertrekken vanuit  een plan van aanpak om, met een positieve ingesteldheid samen met onze partners in de gezondheidzorg, te werken aan permanente verbetering binnen een breed multidisciplinair kader.

Bouwstenen

"'Besparen' is het modewoord van deze eeuw!  Echt besparen op gezondheidszorg zowel in preventie, behandeling als research bezorgt elke zorgverstrekker koude rillingen. Als we zouden gaan “besparen” op de klimaatmaatregelen krijgen we het in 2040 zeer warm en nat!  Adequaat aanwenden van de middelen waartoe onze samenleving bereid is om solidair bij te dragen is een meer haalbaar alternatief. Persoonlijk geloof ik in een overlegmodel met alle betrokken partners om innovatie en beschikbaarheid van zorg en zorgverlener te combineren met betaalbaarheid."

"Deze bereidheid tot overleg is mijns inziens aanwezig bij alle partners. Om te “bouwen” aan een houdbaar en betaalbaar model is een van de voorwaarden immers transparantie. Bij de artsen- specialisten is deze transparantie volledig. Door het systeem van de nomenclatuur met alle voor- en nadelen is de activiteit en de inkomsten- en uitgavenstroom van de artsen zo nodig onmiddellijk zichtbaar."

"Bij de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg is de balans enkel voor experten duidelijk en sterk onderling wisselend. De verzekeraars zijn evenmin transparant. Bij de mutualiteiten zijn er vaste regels, de private verzekeraars dichten details in hun boekhouding zorgvuldig af. Bij de farma industrie bestaan allerlei duistere of op zijn minst confidentiële prijsafspraken, blijkbaar zelfs met de overheid. Bovenstaande bemerkingen zijn geen verwijten maar vaststellingen, veel van de inkomsten-kosten structuren zijn immers geleidelijk gegroeid met de beste bedoelingen maar in andere tijden."

"De nieuwgevormde generatie artsen-specialisten is aangeleerd om te werken volgens richtlijnen en dit zal in de toekomst al te grote praktijkvariabiliteit beperken. Men moet hen wel de middelen aanreiken en helpen met een zorgvuldige outcome-registratie, dit laatste om hun skills te bewijzen en populistische statements te vermijden die enkel berusten op 'expert opinion'."

"De federale en regionale administraties hebben bekwame leiders die willen meewerken aan een verbeterd zorgmodel mits men hen toelaat de dialoog met de beroepsverenigingen op prospectieve wijze aan te gaan."

"Medical-technology-assessment dient te worden gekoppeld aan een systematische re-assessment met permanente monitoring van het resultaat en kosten-effectiviteit."

"'Kwaliteit' is eveneens een sleutelwoord rond gezondheidszorg in de 21e eeuw en terecht! Aandacht voor zorgvuldigheid en veiligheid verbetert bij aanwenden van dezelfde middelen het eindresultaat voor de patiënt."

"De wet op de kwaliteit voor de gezondheidsberoepen die vorig jaar werd gepubliceerd is een belangrijke aanzet hiertoe. De extramurale behandelcentra krijgen hopelijk duidelijke richtlijnen waardoor zij zich kunnen laten accrediteren en erkennen."

"De arts-specialist zal dankzij een bij te houden portfolio zijn bekwaamheid kunnen onderbouwen en minder gevangen in een keurslijf van steeds smallere subspecialisatie dankzij een levenslang leerproces zich aanpassen aan opportuniteiten en noden in de zorg."

"Juist bij het uitwerken van dit portfolio en de andere bepalingen in de wet wil het VBS de partner zijn van de overheid. In contrast met het moeilijke klimaatdebat is 2040 en verder voor de specialistische zorg veel meer haalbaar, want er is immers vooral nood aan een constructief overleg. Het is mogelijk om los van de politiek, de farmasector Europees te benaderen en te ontwikkelen met wat men noemt een return on investment, om met alle partners samen een budget vast te leggen dat de toegankelijkheid versleutelt, om ervoor te zorgen dat een evenredig aantal artsen-specialisten wordt opgeleid om het land te voorzien van de gewenste medical manpower."

"Daarenboven is het mogelijk om die jonge geneeskundestudenten, artsen, specialisten een toekomst te geven met een interessante werkzekerheid waarin ze ten volle geïnvesteerd hebben met aandacht voor een evenwicht tussen werk en leven."

"De toekomst van onze specialistische gezondheidzorg, curatief en preventief, ligt immers bij de generatie die zich vandaag hierover terecht de grootste zorgen maakt." 

Op 1 februari aanstaande houdt het VBS-GBS zijn traditionele hoogmis onder de vlag 'hot topics in de gezondheidszorg. Komen onder meer aan bod: de herziening van onze nomenclatuur, één jaar laagvariabele zorg en de ziekenhuisnetwerken. Meer info in onze agenda.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.