"Zorgkwaliteit: het huidige model voldoet niet" (Dr. Michel Bafort)

Voor dr. Michel Bafort voldoet het huidige model voor zorgkwaliteit niet. Hij streeft naar een driepijlermodel dat hij al deels op de sporen zette in zijn ziekenhuis.

De eerste pijler: collegialiteit en communicatie. "Hier worden beslissingen niet hiërarchisch genomen, maar in overleg en collegiaal. In mijn bevallingsblok wijzigde ik de hiërarchie: het diensthoofd belichaamt altijd het gezag en iedereen weet het. Maar iedereen staat toch op gelijke voet. Wanneer een teamlid het beter vindt om bijvoorbeeld de forceps in te schakelen, moet hij dat doen. Of nog: mijn stagiaires moeten me er attent op maken als ze merken dat ik tussen twee patiënten door mijn handen niet was. Doen ze dat niet, dan kost hen dat punten... Dat werkt.”

De tweede pijler rust op principes van luchtvaarttraining van het type ‘crew resource management’ (CRM), om de patiëntveiligheid te verbeteren. Deze aanpak verbetert het  gebruik van chirurgische checklists, maakt het OK efficiënter en vermindert de operatieve mortaliteit.

Decriminalisering melding van een (bijna) incident

Last but not least: de derde pijler steunt op een aangepast incidentrapportagesysteem. "Als we erin slagen om het systeem te veranderen, kunnen we het als een van de eerste landen in Europa, als voorbeeld dienen en tegelijk de kosten aanzienlijk verlagen. We moeten absoluut de melding van een (bijna) incident decriminaliseren. Als je een (bijna) onbedoelde fout hebt gemaakt, moet dat straffeloos kunnen als er niet te veel tijd overheen gaat. Bovendien mag info uit het incidentmeldsysteem niet juridisch of disciplinair worden gebruikt."

"Deze melding moet op dienst-, ziekenhuis,- regionaal of zelfs nationaal niveau zitten. En op basis daarvan moeten dan verbeteringscycli ingang vinden, dankzij de supervisie van een op te richten hogere raad voor de veiligheid van medische praktijken. Het Fonds Medische Ongevallen en de civiele en correctionele rechtbanken moeten hun rol blijven spelen. En zelfs al bestaat deze Hoge Raad nog niet, ik zette toch al een dergelijk systeem op voor het bevallingsblok van zijn ziekenhuis. Het kan over een menselijke fout gaan, maar ook om defecte apparatuur, ... "

"We besloten om 48 uur te geven aan het personeel om het incident te melden. Zit het incident binnen deze tijd in het systeem, dan is voor ons de zaak gesloten en zullen we de ‘dader’ zelfs vertellen dat hij er goed aan deed om het ons te melden."

Welke voordelen?

"De voordelen voor artsen: lagere verzekeringspremie, minder 'second victims’ en burn-outs, minder juridische procedures)."

"Maar ook voor de ziekenhuizen: lagere verzekeringspremie, betere perceptie van het ziekenhuis) en de patiënten (minder complicaties, betere resultaten)."

"En zelfs voor het Riziv (korter ziekenhuisverblijf, minder heropnames, minder kosten)."

"Waar wachten we dan nog op?"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Dave Allegaert

    14 december 2017

    Nagel op de kop. Ik deel de mening dat er momenteel veel kwaliteit verloren gaat door het ontbreken van een overkoepelend en niet bestraffend orgaan.