10 voorstellen van Les Engagés: herziening nomenclatuur, netwerken en preventie

In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de politieke partijen hun programma's, ook voor gezondheidsbeleid. Na de PS komen Les Engagés aan bod met 10 voorstellen op het vlak van gezondheid.

De partij liet veel van zich horen in de Kamer via een van de bedrijvigste kamerleden, dr. Fonck. Zij geeft er enigszins gedesillusioneerd de brui aan op het einde van deze legislatuur. Voor de volgende legislatuur ziet het verlanglijstje vande partij er als volgt uit voor gezondheidszorg. 

1- Financiële middelen

In de gezondheidszorg "zouden ze graag zien dat er een groeinorm voor de gezondheidszorg wordt ingevoerd die voldoende is om aan de groeiende behoeften te voldoen (3,5%)".  Ze willen ook levenslange autonomie garanderen en van België een koploper maken op het gebied van e-health. Hun prioriteit is om de toekomst van de gezondheidszorg te bouwen op twee essentiële fundamenten: overleg met de zorgverleners en een budget dat beantwoordt aan de behoeften.  

2 - Preventie vanaf de kindertijd

Voor Les Engagés is preventie een topprioriteit vanaf de kindertijd: in scholen moet de gezondheid worden opgevolgd via regelmatige, vergoede pediatrische consultaties. Er zou ook een jaarlijks consult "Gezondheidsbevordering" (specifieke vergoedingen, geplande afspraak) bij de huisarts moeten zijn, waarbij die de patiënt kan informeren en gepersonaliseerde "coaching" kan geven over hoe je een gezonde levensstijl aanneemt. Voor schoolgaande kinderen en jongeren zou dit jaarlijkse consult opgenomen kunnen worden door de CLB-arts (voor controle van vaccinaties, gewicht, enz.). Wat vaccinaties betreft, willen ze wetenschappelijke en farmacovigilantiegegevens over vaccins toegankelijker maken voor het grote publiek en kwetsbare groepen (daklozen, vluchtelingen, enz.) bereiken en hen gratis vaccinaties aanbieden. 

3 - Screening en preventie van volwassenen 

Les Engagés zijn van plan om vroegtijdige screening voor ziekten (hart- en vaatziekten en kanker) in te voeren en nieuwe screeningtests te gebruiken (nieuwe biomarkers, indicatoren voor specifieke soorten kanker). 

4 - Herziening van de nomenclatuur om artsen meer tijd te geven 

Les Engagés willen een specifieke prestatiecode in de nomenclatuur waarmee gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, enz.) erkend kunnen worden voor hun rol in gezondheidspreventie en -ondersteuning. Ze willen ook de numerus clausus en quota's voor RIZIV-nummers afschaffen en tegelijkertijd elke student een kwalitatief hoogstaande opleiding en scholing garanderen (ook tijdens stages en specialisaties). 

Om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, vragen ze ook om "tijd geven aan zorgverleners zodat ze patiënten beter kunnen ondersteunen door een grondige herziening van de nomenclatuur: waarderen van intellectuele handelingen, luistertijd en tijd besteed aan coördinatie. Voor hen betekent dat ook dat het statuut van "artsen in basis- en gespecialiseerde opleiding moet worden verbeterd en dat men moet toewerken naar een volwaardig statuut, te beginnen met het meetellen van opleidingsjaren bij de berekening van pensioenen."

Om de tekorten te bestrijden willen ze, op initiatief van de lokale overheden, gratis infrastructuur ter beschikking stellen waar huisartsen, specialisten of tandartsen die zich in een praktijk vestigen, dit gedurende 5 jaar op een fee-for-service basis kunnen doen. 

5 - Genoeg verpleegkundigen 

De partij meent dat het tekort aan verpleegkundigen een kans zou moeten zijn om de status van dit beroep te verhogen, niet alleen financieel maar ook qua persoonlijke ontwikkeling, en om de personeelsnormen in instellingen te verhogen tot ten minste de Europese veiligheidsaanbeveling van gemiddeld 8 patiënten per verpleegkundige per dag in algemene ziekenhuisafdelingen. 

6 - Hulp bij contractering 

Les Engagés willen ook krachtige politieke actie ondernemen (financiële prikkels, enz.) om zorgverleners aan te moedigen de conventie te ondertekenen, en om alle zorgverleners die niet onder de conventie vallen aan te moedigen een halve dag per week te reserveren om het conventietarief in rekening brengen.

7 - Medicijntekorten

Om geneesmiddelentekorten tegen te gaan, streven ze ernaar om de productie naar Europees niveau te verplaatsen. Op prijsgebied willen ze de Commission voor Terugbetaling van Geneesmiddelen hervormen en de regulering van geneesmiddelenprijzen transparanter maken, met name de kosten van onderzoek en ontwikkeling. 

8 - De toekomst van ziekenhuizen

Fusies van ziekenhuizen zijn een belangrijk thema: "Neem alle nodige maatregelen op financieel en regelgevend vlak om fusies aan te moedigen, maar zorg ervoor dat de minst complexe consultaties en zorg gedecentraliseerd blijven".

Wat de financiering betreft is het nodig om "een einde te maken aan de vermenging van financiering artsen en ziekenhuizen. Artsen zullen worden gefinancierd voor hun "intellectuele prestaties", rekening houdend met de duur van de prestatie, de expertise en het risico van de prestatie. De ziekenhuizen zullen worden gefinancierd voor al het ondersteunend personeel en de benodigde apparatuur.

9 - Toegankelijke geestelijke gezondheid

Les Engagés stellen een "geestelijke gezondheidspas" voor die jongeren prioritaire toegang geeft tot consulten bij een psycholoog of psychiater. 

10 - Eén enkel EPD en AI

Tot slot pleiten ze voor één geautomatiseerd patiëntendossier voor het hele land dat alle gezondheidsinformatie bevat, en voor innovatieve toepassingen die moeten worden gevalideerd om het toezicht op chronisch zieke patiënten te verbeteren, en de toepassing van artificiële intelligentie om dienstverleners te helpen bij diagnoses en beslissingen.

> 10 PS-voorstellen gezondheidszorg: gratis huisartsen en de strijd tegen privépraktijken van specialisten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.