Bvas: "Merkwaardige New Deal van 12 experts"

De Bvas neemt zowel het voorstel van de New Deal (1) als de samenstelling van het groepje experts dat daaraan ten grondslag ligt, op de korrel.

Twaalf “experts” hebben een visienota gepubliceerd over de volgens hen noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg. De nota is een pleidooi tegen de betaling per prestatie en voor de afschaffing van ereloonsupplementen. Volgens de experts moet het hele gezondheidssysteem zoals we dat vandaag kennen op de schop. Dat is merkwaardig, meent het artsensyndicaat, "want gisteren nog bleek uit de Health Consumer Index 2018 dat de Belgische gezondheidszorg erop vooruit is gegaan en het op vier na beste gezondheidssysteem in Europa is."
 
Het syndicaat neemt de arbitraire samenstelling van het groepje “experten” in het vizier. Bovendien zijn er nogal wat niet-zorgverstrekkers bij en is het meest representatieve artsensyndicaat Bvas niet vertegenwoordigd.

De prestatiebetaling overboord gooien staat diametraal op de visie van het syndicaat van dokter Moens, onder meer omdat de Health Consumer Index 2018 net nog uitwees dat de zorgtoegankelijkheid  een van de grootste troeven is van het Belgisch gezondheidssysteem: “Patiënten kunnen hier onmiddellijk terecht bij een huisarts (in sommige landen is dat niet evident) en krijgen relatief vlot een afspraak bij een specialist.” De bevolking is trouwens zeer tevreden over de huidige vorm van zorgverlening.

De afschaffing van de supplementen zal trouwens leiden tot faillissementen en sluiting van ziekenhuizen.

Spoedboete?

Ook de ‘spoedboete’ voor patiënten die voor een niet-dringend probleem op de spoeddienst langsgaan, kan niet op de goedkeuring van Bvas rekenen. Er is al een aanzienlijke meerkost voor patiënten die zich spontaan op de spoeddienst aanmelden, ongeacht of er achteraf een ernstig probleem wordt gediagnosticeerd of niet.

Voor Bvas is de conclusie duidelijk: onze gezondheidszorg, onze patiënten en onze artsen zijn absoluut niet gebaat met de ‘New Deal’ van deze 12 'zelfverklaarde experts'. "Het doet ons denken aan de New Deal waarmee president Roosevelt in 1932 de Grote Depressie in de VS wilde bekampen. Voor de meeste Amerikanen werd het een mislukking. Pas na en door de Tweede Wereldoorlog raakte de USA uit zijn recessie."

(1) Voorstel gelanceerd door de volgende groep: Lieven Annemans, Luc Van Gorp, Piet Vanthemsche, Lieven Zwaenepoel, Stefaan Callens, Wouter De Ploey, Raf De Rycke, Erwin Devriendt, Niko Dierickx, Marc Noppen, Roel Van Giel en Pieter Van Herck. 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.