COVID-19, wat te onthouden over hydroxychloroquine?

Volgens professor Herman Goossens (laboratorium voor medische microbiologie, Universiteit van Antwerpen) is het te vroeg om dit medicijn op grote schaal voor te schrijven.

Goossens: De belangrijkste boodschap voor artsen is dat het nog te vroeg is om hydroxychloroquine op grote schaal voor te schrijven. De twee observationele studies van Didier Raoult zijn interessant want daarin werd een snelle daling van de virale belasting in de nasofarynx vastgesteld. Het aantal patiënten in deze studies was echter vrij klein. Meer gegevens zijn dus vereist om de waarde van hydroxychloroquine echt aan te kunnen tonen voordat het in de gewone klinische praktijk kan worden voorgeschreven.

Hydroxychloroquine kan in een vroeg stadium van de ziekte worden overwogen, bijvoorbeeld bij ambulante patiënten met respiratoire symptomen, en dan in het bijzonder bij oudere patiënten met comorbiditeiten, om het aantal ziekenhuisopnames en misschien de sterfte te verlagen. Een andere mogelijkheid is het profylactisch toedienen bij zorgverleners die in COVID-19 eenheden werken, waarbij men hydroxychloroquine neemt gedurende meerdere maanden. We starten binnenkort een studie in 9 Belgische ziekenhuizen met hydroxychloroquine binnen het kader van een WHO studie, SOLIDARITY. Deze studie start in verschillende landen in Europa maar ook wereldwijd. .

Een andere mogelijke interessante combinatie is  hydroxychloroquine plus azitromycine. In dezelfde studie van Didier Raoult is het aantal patiënten te laag om hierover een zinvolle uitspraak te doen, maar dergelijke combinatie wordt onderzocht in verschillende studies. Ik maak mij wel zorgen over de mogelijke bijwerkingen van deze combinatie. Een zeer recente meta-analyse toonde aan dat cardiovasculair overlijden en hartfalen a.g.v. QT-verlenging 15-20% stijgt wanneer hydroxychloroquine wordt gecombineerd met azithromycine, zelfs bij behandeling minder dan 1 maand. Hydroxychloroquine behandeling minder dan 10 dagen toonde geen verhoogd risico voor QT-verlenging. Het verband tussen QT-verlenging en de dagdosis in onduidelijk.

Lees ook:
COVID-19, antivirale middelen, waar staan we?
COVID-19, over testing
Wat houdt het RECOVER-project precies in?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.