Duivels mechanisme hakte bijna in op slagkracht van uw syndicaat

Een kleine wijziging in het jongste akkoord riskeerde de financiering van uw belangenverdedigers met honderdduizenden euro's te beknotten. Net op tijd werd dat duivelse mechanisme gefnuikt. Met voor één keer dank aan de trage besluitvorming... maar ook een argument om absoluut uw stem uit te brengen.

Sinds de vorige syndicale verkiezingen worden de artsensyndicaten niet meer alleen gefinancierd met een vast bedrag (1,1 miljoen, te verdelen over de deelnemende syndicaten). Ze krijgen een basisbedrag van 125.000 euro, aangevuld met een variabel saldo per uitgebrachte stem.

Bij het jongste akkoord (18 december 2017) sloop een kleine wijziging in dat verdelingsmechanisme. Op basis van de vorige stemuitslag was berekend dat een geldige stem per syndicaat 54,45 euro opbracht. Dat bedrag werd gefixeerd en gekoppeld aan de participatiegraad van de huidige verkiezingen.

Maar bij de ongewijzigd lage respons van uw kant - als de negatieve trend zich doorzet tenminste - komen we uit op ongeveer 13.000 stemmers in plaats van de bijna 20.000 van de vorige verkiezingen. Dat komt neer op een inkomstenverlies tussen 350.000 en 400.000 euro voor alle syndicaten samen. Gevolg: gevoelig minder werkingsmiddelen voor uw syndicaat en dus flink wat minder slagkracht om uw belangen te verdedigen.

Op het nippertje teruggefloten 

Gelukkig werd dat angeltje net op tijd opgespoord door de Bvas, die Jo De Cock (Riziv) hierover interpelleerde op de medicomut deze week. De Riziv-topman kon deze heisa wellicht missen als kiespijn na de stormachtige start en het niet altijd ideale verloop van de kiesprocedure. Het ontwerp KB dat deze wijziging zou vastleggen, bleek door onze trage besluitvorming nog steeds niet gepubliceerd in het Staatsblad. Het bevond zich nog voor advies bij de Raad van State. Net op tijd werd het ingehouden. 

Het bewijst nog eens dat mensen die voor u een oogje in het zeil houden en uw belangen verdedigen, meer dan ooit nodig zijn. Uw stem uitbrengen kost misschien wat moeite, maar alleen zo kunt u uw belangen en die van uw collega's vrijwaren. Vermijd dus dat de werkingsmiddelen van uw syndicaat een gevoelige knauw krijgen door de responsgraad te verhogen en hen representatiever te maken. Stem nu het nog kan, luidt de boodschap. Op 2 juli om middernacht is het onherroepeljk te laat.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Dirk VERMAUT

    01 juli 2018

    De vraag stelt zich eveneens of de artsen momenteel niet met hun voeten aan het stemmen zijn;
    Hebben de artsenvakbonden voldoende de particuliere bekommernissen van de artsen gedeeld?
    Hoe fel is er rekening gehouden met de reele bekommernissen van artsen?