Verkiezingen: de mening van een huisarts en een specialist (ASGB/Kartel)

Voor huisarts Ann Mandervelt is Impulseo het pronkstuk van haar syndicaat.  Specialist Thomas Gevaert hoopt dat voor de netwerken de kleinere ziekenhuizen als volwaardig behandeld zullen worden, dat ze samenwerken en elkaar niet beconcurreren, en hij vreest voor enkele valkuilen.

Netwerken (Thomas Gevaert, specialist ASGB/Kartel)

De vorming van de ziekenhuisnetwerken is 1 van de grootste werven in het gezondheidszorgbeleid van deze regering. Conceptueel steunt het ASGB/Kartel dit netwerkverhaal voluit, maar er blijven voor ons heel wat valkuilen en vragen rond de netwerken zoals die vandaag voorliggen.

Het ASGB/Kartel is  van mening dat dit netwerkverhaal maar succesvol kan zijn in een context waarbij de verschillende netwerkziekenhuizen elkaar als echte partners gaan zien en niet als blijvende concurrenten. Belangrijk hiervoor is – zeker in de opstartfase – een paritair overleg- en bestuursmodel waarin de kleinere ziekenhuizen als evenwaardige partners beschouwd worden. Duidelijke en transparante strategische en financiële afspraken zijn hierbij essentieel. Een structureel overleg tussen de verschillende netwerken is voor ons eveneens onontbeerlijk, zeker wat betreft de referentie-opdrachten. Zo zien we nu al dat het dossier rond de centralisatie van de pancreas- en slokdarmheelkunde vele ziekenhuizen in een egelstelling duwt, wat toch tot enige scepsis leidt rond de dure beloftes die men her en der ziet verschijnen rond samenwerking in de netwerken.

We willen ook erg waakzaam blijven voor een reële rol voor de ziekenhuisartsen in de uitbouw en governance van de netwerken. We denken dat medebestuur door de artsen essentieel is om deze transitie in goede banen te leiden, en dit mag wat ons betreft verder gaan dan louter een medische raad op netwerkniveau. Ook een uniforme financiële regeling voor alle ziekenhuizen van het netwerk is noodzakelijk.

We moeten ook vermijden dat de netwerkarts meer reiziger dan arts wordt, en hiervoor zijn dynamische en ziekenhuisoverschrijdende artsenassociaties op netwerkniveau wat ons betreft een must.

Als ASGB/Kartel blijven we voluit inzetten op de principes van samenwerking, vertrouwen en overleg. Dit zijn voor ons dé basisprincipes om van de ziekenhuisnetwerken voor alle betrokkenen vooruitstrevende en geïntegreerde zorginstellingen te maken en niet in de valkuil te trappen van logge structuren waarbij samenwerking enkel in de statuten terug te vinden is.

Impulseo (Ann Mandervelt, huisarts ASGB/Kartel)

Impulseo is één van de grote realisaties van het ASGB/ Kartel: premies voor vestiging in huisartsarme regio’s en de renteloze lening voor elke starter vormen een prima ondersteuning voor de huisartsen, vooral voor de jongeren en hebben er toe bijgedragen, samen met de oprichting van de wachtposten,  het beroep opnieuw aantrekkelijk te maken.

De subsidiëring van administratief personeel en telesecretariaat bieden op hun beurt een belangrijke financiële ondersteuning voor talrijke huisartspraktijken. Ze dragen er toe bij dat personeel betaalbaar wordt. Een heleboel administratieve taken worden de huisartsen uit handen genomen waardoor de werklast vermindert en de huisartsen zich met hun core business kunnen bezig houden. Het ASGB/Kartel pleit er evenwel sterk voor om de huisartsen de keuze te laten, de subsidie aan te wenden voor administratief personeel en/of een praktijkassistenten die de huisartsen ondersteunen  in hun klinisch werk.

Voor het ASGB/Kartel moet het ereloon van het gmd op korte termijn verder verhoogd worden tot 40 euro per patiënt  per jaar met een extra verhoging  voor patiënten met een grotere zorgbehoefte. 

De praktijktoelage kan ook nog verder verhoogd worden in functie van de parameters, maar het ASGB/Kartel is van mening dat een te grote forfaitaire verloning aanleiding kan geven  tot onderpresteren.

Verder blijven wij hameren op het verbeteren van de informatica, om een eind te maken aan de dagelijkse ergernissen, maar vooral omdat goedwerkende informatica broodnodig is voor de communicatie bij de multidisciplinaire aanpak van de zorgnoden van een patiënt.

Voor het ASGB/Kartel  zijn huisartsen en specialisten geen vijanden van elkaar maar complementaire zorgverleners, die, mits een goede samenwerking, een versterking vormen van alle betrokkenen: patiënt, huisarts en specialist.

We pleiten voor de verdere uitbouw van  multidisciplinaire samenwerking, onder één dak of in netwerk, en modellen van trapsgewijze gebruik van de gezondheidszorg en zijn een drijvende kracht geweest achter de zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie.

 

 

 

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.