Indexmassa: wie krijgt wat?

Voor de chirurgen komt er geen indexering in 2019. Hetzelfde geldt voor een stuk voor technische prestaties. Behalve dan radiologie en medische beeldvorming die mee 3,33% index krijgen, samen met andere ‘kleine specialismen’.

Voor de Bvas een lichte, gewettigde correctie, voor Kartel en AADM slechts een voorzichtig begin van de herijking, al tonen ze zich wel tevreden dat de herijking als principe erkend wordt. Voor andere prestaties geldt dan weer een ‘officiële’ indexering van 1,45%.

Bvas is verheugd dat artsen en ziekenfondsen een akkoord bereikten over de verdeling van het indexbudget. Dat intellectuele prestaties meer geïndexeerd worden dan technische komt "tegemoet aan onze verwachtingen". Dokter Moens is verheugd dat de verschillen binnen de beroepsgroep zo "iets kleiner" worden.

Een overzicht van het toegekende indexpercentage op een indexmassa van 129,646 miljoen euro.

Index van 1,45% voor:

 • Forfaitaire honoraria per voorschrift klinische biologie
 • Forfaitaire honoraria zorgtrajecten
 • Verstrekkingen overeenkomst genetic counseling
 • Beschikbaarheidshonoraria huisartsen
 • Beschikbaarheidshonoraria specialisten
 • Beschikbaarheidshonoraria pediaters in E
 • Medisch advies bij palliatieve patiënten (leifartsen)

Een index van 3,33% voor:

 • Forfaitaire honoraria klinische biologie per opname dagziekenhuis
 • Forfaitaire honoraria klinische biologie per opname ziekenhuis
 • Forfaitair honorarium medische beeldvorming per opname
 • Forfaiaire consultance honoraria medische beeldvormling
 • Intellectuele verstrekkingen:
 • alle verstrekkingen van (budgettaire) rubriek ‘raadplegingen, bezoeken en adviezen’ met uitzondering technische verstrekkingen
 • alle verstrekkingen van de (budgettaire) rubriek toezicht
 • verstrekkingen anatomopathologie

Lees ook: aadm-blaast-warm-en-koud

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.