Kartel keurt budget goed, maar stelt drie voorwaarden

"Wij hebben het voorstel van budget 2019 door  het intermutualistisch college als Kartel goedgekeurd", aldus Milan Roex. "Echter niet zonder te wijzen op belangrijke beperkingen die het met zich meebrengt."

Het voorstel van budget werd door het IMC k gedaan met inachtname van de bekommernissen van de zorgverstrekkers. Wij hebben dus onze positieve medewerking verleend om te komen tot een gemeenschappelijk voorstel.

De regering had het kader al afgebakend: budget + groeinorm. "Deze werkwijze schijnt ons geloofwaardiger dan een irrealistisch budget voor te stellen dat onmiddellijk wordt verworpen door de regering, die dan haar modus kan opleggen", aldus het Kartel.

Wij hebben bij het opstellen van de begroting en bij deze stemming echter gewezen op drie onoverkomelijke randvoorwaarden:

1.    Indien het geneesmiddelenbudget terug  uit de pan vliegt, mogen de andere sectoren (dan de geneesmiddelensector, nvdr) niet afgestraft worden.

2.    Indien het budget een overschot vertoont, moet het kunnen aangewend worden voor nieuwe initiatieven. Dat is niet onmogelijk gezien HTR aantonen dat er kleine overschotten zijn voor 2018 en de vooruitzichten voor 2019 geven eenzelfde trend aan.

3.    Wij vragen de oprichting van een werkgroep die de uitgaven voor de medicatie monitort.

Deze begroting is dus deels realistisch maar houdt geenszins rekening met de veroudering van de bevolking, met de toename van de bevolking, en met de invoering van nieuwe innoverende technieken.

Als Kartel denken we dus aan de opwaardering van de “kleine” specialist ( ook voorgesteld door het Bvas); voor de huisarts denken we aan een opwaardering van het GMD. Daarbij blijven we voorstander van een algemene herijking der medische erelonen.

Lees ook: Algemene Raad bekrachtigt budget gezondheidszorg

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.