Limburgse fiscus legt bom onder ziekenhuisfinanciering

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) hypothekeert de werking van alle ziekenhuizen in ons land. De BBI viseert de manier waarop de ziekenhuizen de erelonen aangeven die ze uitkeren aan artsen die in een pool werken. Dat schrijft De Tijd vandaag. Het Ziekenhuis Oost-Limburg wordt aangepakt met een schadeclaim van ruim 50 miljoen.

Het initiaitef van de (plaatselijke) Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is op zijn minst vreemd te noemen. En wel omdat Zorgnet-Icuro enkele maanden geleden nog een richtlijn verstuurd had naar alle Vlaamse ziekenhuizen. Dat was het resultaat van onderhandelingen met de centrale BBI-zetel. De richtlijn vroeg om fiscale fiches zo transparant mogeljk op te stellen voor de verschillende soorten artsenverenigingen.

Marc Geboers, directeur Algemene Ziekenhuizen Zorgnet-Icuro, reageert als volgt bij De Specialist: "De fiscus maakt problemen over de manier waarop loonfiches voor artsenassociaties worden uitgeschreven. Dat leidde tot een bijkomende belastingaanslag van een vrij substantieel bedrag, naar ons gevoel onlogisch."

De financiële stroom van het ziekenhuis in kwestie naar de individuele artsen moet zichtbaar zijn, meent de plaatselijke afdeling van de fiscus.

"Maar de fiscale fiches worden opgesteld voor het bedrag dat vanuit het ziekenhuis naar de associaties vloeit, niet naar de individuele artsen want die stroom kent het ziekenhuis niet omdat de inkomsten door de associatie zelf gepoold worden. Elke individuele arts moet immers nog eigen kostenberekeningen inbrengen voor de associatie. Binnen de associatie bestaan ook afspraken voor uitbetaling van personeel en dergelijke."

"Zorgnet-Icuro en het advocatenbureau Eubelius hebben denkwerk verricht om aan het probleem te sleutelen. Met ons voorstel zijn we naar het hoofdkantoor van de belastingen getrokken. De namen van al wie in de associaties zit, zouden op de fiscale fiches worden vermeld. Men leek dat OK te vinden, maar blijkbaar zit de lokale afdeling van de belastinginspectie niet op dezelfde golflengte. Ze eist dat de fiscale fiches één op één worden opgemaakt. Het blijft dus een probleem en ziekenhuizen beschikken niet over de mogelijkheiden om de individuele financiële stromen aan het licht te brengen of door te sturen."

Geheime commissielonen

Kennelijk ligt momenteel enkel het Ziekenhuis Oost-Limburg onder vuur. De BBI eist meer dan 50 miljoen euro van het ziekenhuis alleen al voor de erelonen die geboekt werden in het jaar 2013, aldus De Tijd. Volgens ziekenhuisdirecteur Erwin Bormans en de voorzitter van de raad van bestuur van het ZOL, Tom Arts, bedreigt de BBI met die monsterclaim de werking van het ziekenhuis. Ze kregen al te horen dat de BBI het been stijf zal houden en ze verwachten nog meer claims voor de latere boekjaren. Dus kan de rekening nog fors oplopen.

"Het is inderdaad vreemd dat enkel het ziekenhuis in kwestie erop wordt aangesproken en de andere niet. Een generieke oplossing lijkt ons nochtans het meest aangewezen", aldus Geboers nog. De BBI claimt alvast het miljoenenbedrag dat het ziekenhuis in een jaar aan de artsen uitkeerde plus een verhoging met 103% voor het betalen van 'geheime commissielonen'. 

Gerichte scherpslijperij

Of hierachter een politiek maneuver gezocht moet worden? "Dat weet je nooit, maar ik vermoed het niet onmiddellijk", reageert Geboers. "Ik denk dat het een vorm van gerichte scherpslijperij is, maar waarom precies daar is me onduidelijk. Er bestaat toch een zekere hardnekkigheid. We dachten dat die gekeerd was, maar blijkbaar legt men de resultaten van het gesprek met de centrale directie naast zich neer."

Volgens de advocaat van het ZOL, Stefan Sablon, is het 'de fiscus die het probleem moet oplossen' omdat het gaat om een technisch probleem. Enige soepelheid wordt verwacht van de fiscus die zijn systeem maar moet aanpassen om ook de fiscale fiches van een maatschap waarin de artsen zich verenigen, vlot te kunnen verwerken.

Dirk Ramaekers, medisch directeur van het naburige Jessa ziekenhuis herinnert zich de richtlijn van Zorgnet-Icuro. "Sommige ziekenhuizen vermeldden al individuele gegevens, andere niet. Het is alleszins een zeer complexe zaak. Dat vergt dat al die informatie wordt uitgewisseld. Of er nog andere ziekenhuizen in dezelfde situatie zitten? Daarop kan ik niet antwoorden. Het is een beetje de logica van het geheel. Alle inkomsten die het ziekenhuis ontvangt op artsenhonoraria worden doorgestort naar artsenassociaties. Daar zit geen zwart geld tussen. In die zin kan ik de stelling van de advocaat van het ZOL, dat de fiscus zijn systeem moet aanpassen, wel volgen. Ik vrees dat dit voer wordt voor juristen."

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.