Nieuw geld voor diëtisten, mobiele teams GGZ en mobile health

Voor de artsen in globo mag dan niet veel nieuws te rapen vallen qua nieuwe initiatieven voor 2019, andere disciplines krijgen wel wat toegeworpen.

  • Zo komt er een vergoeding van diëtistensessies voor kinderen met overgewicht

Argumentatie: kinderobesitas verhoogt het risico op obesitas, vroegtijdige dood en functionele beperkingen op volwassen leeftijd. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen kan leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies en dus tot een vermindering van het risico.

Budget: 5 miljoen euro (voor de terugbetaling van dieetverstrekkingen bij de diëtist na doorverwijzing door de huisarts). Kinderen met obesitas hebben binnenkort recht op een vergoeding voor 6 sessies van minstens 30 minuten wat overeenkomt met een behandelingsperiode van 6 maanden. De kinderen en hun ouders hoeven niet langer meer via gespecialiseerde centra te gaan. Het doel van deze wijziging is dan ook om de drempel voor een bezoeken aan de diëtist te verlagen.

Ongeveer 75.000 jonge patiënten zouden van deze maatregel kunnen profiteren.

  • Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen: meer mobiele teams
     

Budget: 1,4 miljoen euro

Dankzij deze extra middelen kunnen minstens acht extra mobiele teams worden opgericht (momenteel bestaan er 45). Daarnaast zullen patiënten van de mobiele teams voortaan ook geregistreerd worden. Dat stelt de overheid in staat om informatie verzamelen over de verschillende vormen van zorg (ziekenhuisopnames, externe raadplegingen, geneesmiddelengebruik) om zo de patiëntenzorg verder te verbeteren.

  • Aanvullende financiering voor eHealth-projecten

Budget: 2,2 miljoen euro voor mobiele toepassingen mHealth op basis van validatie-piramide.

Op het tweede niveau van deze piramide moeten de toepassingen interoperabel zijn met alle relevante met alle relevante eHealth-basisdiensten en federale ‘Diensten met Toegevoegde Waarde’ zoals bijvoorbeeld Recip-e.

Om bedrijven in staat te stellen deze interoperabiliteit te testen, stelt de minister van Volksgezondheid 300.000 euro ter beschikking voor de financiering van de testcentra voor eHealth.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.