Socialistische Mutualiteiten: "Ziekteverzekering gaat zelf in burn-out"

"De ziekteverzekering gaat zelf in burn-out", vinden Socialistische Mutualiteiten na de goedkeuring van de begroting in het Verzekeringscomité. Zij stemden tegen het begrotingsvoorstel. "Het voorstel dat voorlag gaat uit van een budgettair kader dat de regering in juli uittekende, maar dat nog veel onduidelijkheden bevat", klinkt het.

"De actoren van de ziekteverzekering duwen het budgettaire probleem, grotendeels veroorzaakt door de hoge geneesmiddelenuitgaven, voor zich uit", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. "Maar daarmee verdwijnt het niet. We krijgen de boemerang volgend jaar nog harder in ons gezicht, met oplopende tekorten en geen enkele zuurstof voor hoogdringende nieuwe initiatieven."

"Er heerst moedeloosheid. Er wordt een budget goedgekeurd waarvan iedereen eigenlijk beseft dat het niet serieus is. Maar iedereen sluit de ogen en sust zich met de idee dat de anderen de put wel zullen dichten. Quod non. De ziekteverzekering gaat zelf in burn-out", waarschuwt Callewaert nog.

De Socialistische Mutualiteiten dienden een alternatief voorstel in, waarin onder meer staat dat de structurele overschrijding van het geneesmiddelenbudget moet worden gecorrigeerd.

Lees ook: CM en MLOZ keuren budget voorwaardelijk goed.  

Budget: daarom onthield de Bvas zich.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.