Wettelijkheid pre-triage op drijfzand

In Brugge ging een project fysieke triage bij niet-planbare zorg van start, de artsen van Antwerpen-Oost hebben een gelijkaardig dossier op stapel staan. De Belgische beroepsvereniging van spoedartsen (BeCEP) kan zich in het concept van pre-triage niet vinden. Maar er is meer: ook wettelijk berust dit op drijfzand.

Ons zusterblad Medi-Sfeer vroeg het advies van meester An Vijverman van het advocatenkantoor Dewallens & Partners. Haar advies is hieronder gedeeltelijk woordelijk weergegeven:

“Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 (1) heeft “onthaal, evaluatie, triage en oriëntatie van de patiënten” toegevoegd aan de lijst met technisch verpleegkundige handelingen die door verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallen zonder voorschrift mogen uitgevoerd worden.

De vraag stelt zich of een pre-triage, waarbij de patiënt al dan niet wordt toegelaten tot de spoeddienst en eventueel zelfs wordt doorverwezen naar een huisarts buiten het ziekenhuis, ook onder de “triage” uit artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 valt.

De Belgische wetgever heeft echter nagelaten om het begrip “triage” te definiëren, zodat niet met zekerheid kan worden gesteld of de hier bedoelde pre-triage tot de bevoegdheid van de verpleegkundige behoort, (2) dan wel of de verpleegkundige in dat geval aan diagnose doet die verder reikt dan wat onder “triage en oriëntatie” werd bedoeld.

Uit de Belgische en internationale rechtsleer en richtlijnen over triage blijkt wel dat triage gedefinieerd wordt als de “beoordeling van de urgentie van de hulpvraag van de patiënt”. Bij de triage wordt dus in beginsel bepaald met hoeveel spoed een patiënt binnen de spoedafdeling moet onderzocht en behandeld worden en hoe urgent de spoedeisendheid van de toestand van elke patiënt is. De triage bepaalt concreet dus eigenlijk welke plaats de patiënt inneemt in de wachtrij binnen de spoeddienst.

Het doorverwijzen van een patiënt naar een instantie buiten het ziekenhuis behoort in beginsel dus niet tot de triage. 

  • Tot hier een passage uit het advies van meester An Vijverman. De volledige versie leest u in onze volgende editie, referenties op te vragen bij de redactie.

Kleurt kabinet De Block buiten de lijntjes?

Een deel van de patiëntenstroom aan de deur van de spoeddienst afbuigen naar een ander zorgniveau, is een nieuw concept. Omdat beide nieuwe wachtposten werden ingehuldigd in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het kabinet (minister Maggie De Block, respectievelijk adjunct-kabinetschef Bert Winnen) is men geneigd te denken dat het allemaal goed zit met de wet.

Toch blijkt daar geen consensus over te zijn. Dat had het standpunt van BeCEP al duidelijk gemaakt.

Het volledige advies vindt u hier. 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.