Hoge Gezondheidsraad beveelt griepvaccinatie aan voor kwetsbare doelgroepen

Alle mensen vanaf 65 jaar, mensen die in een instelling wonen, alle patiënten die een chronische aandoening hebben en alle zwangere vrouwen moeten prioritair een vaccin krijgen tegen de seizoensgebonden griep voor de komende winter. Dat heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een advies gezegd.

De gezondheidsraad kreeg in januari een adviesvraag van federaal minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke over de strategie inzake seizoensgriepvaccinatie voor de periode 2021-2022. Onder meer door de coronacrisis heeft de HGR overwogen zijn eerdere adviezen over prioritaire groepen en de mogelijke fasering ervan voor de vaccinatie tegen seizoensgriep aan te passen en aan te vullen.

In zijn advies onderscheidt de HGR drie categorieën van personen die voorrang moeten krijgen voor vaccinatie. Categorie A heeft de hoogste prioriteit en moet best gelijktijdig vanaf half oktober gevaccineerd worden. In die categorie zijn er drie groepen.

Groep 1 zijn de personen met een risico op complicaties. Dat zijn alle personen vanaf 65 jaar en alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren of aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes). Komen ook in aanmerking: alle personen die in een instelling verblijven; alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap; en kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

Tot groep 2 behoren personen werkzaam in de gezondheidssector, binnen en buiten zorginstellingen. En tot groep 3 behoren de personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1 en kinderen jonger dan 6 maanden.

De mensen uit categorie B moeten na die uit categorie A gevaccineerd worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Volgens het HGR is het zinvol  om - na gesprek met hun huisarts - alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er volgens de HGR immers ook één kans op de drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig zijn.

Categorie C tot slot is de rest van de bevolking. Als de vaccinvoorraden het toelaten, kan die zich om persoonlijke redenen laten vaccineren. Bovendien tonen de gegevens volgens de HGR niet aan dat systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en hospitalisaties en mogelijk een zeer beperkt effect op absenteïsme heeft. Daarom beveelt de HGR systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar niet aan.

De HGR merkt nog op dat er in het seizoen 2020-2021 wereldwijd weinig of geen griepgevallen geweest zijn. "Dit doet vragen rijzen over de immuniteit van de bevolking om de griepfase van het seizoen 2021-2022 het hoofd te bieden. Het gebrek aan recente natuurlijke immuniteit zou namelijk het risico van overdracht van het influenzavirus kunnen verhogen, met name door kinderen/jongvolwassenen aan mensen met een hoger risico", luidt het.

De HGR beveelt aan om te vaccineren vanaf midden oktober. Griepvaccinatie biedt bescherming binnen een termijn van 10 tot 15 dagen na de injectie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.