Kamer voert strijd tegen genitale verminking op

Artsen kunnen voortaan hun beroepsgeheim doorbreken om genitale verminking te melden. Dat staat in een wetsvoorstel dat dinsdag unaniem groen licht kreeg in de Kamercommissie Volksgezondheid. De tekst, die ook nog langs de voltallige Kamer moet passeren, voorziet ook een verplichte registratie in het medisch dossier van de patiënt.

In ons land wonen 17.273 vrouwen en meisjes die waarschijnlijk besneden zijn en nog eens 8.644 die dat risico lopen. In 2007 ging het om 6.260 besneden vrouwen en 1.975 meisjes die een besnijdenis riskeerden. Het wetsvoorstel van Els Van Hoof (CD&V), dat de steun kreeg van haar collega's uit de meerderheid, wil deze barbaarse praktijken een halt toeroepen. "Dit is een enorme sprong voorwaarts om potentiële slachtoffers beter te beschermen& quot;, vindt Van Hoof.

Haar tekst breidt de huidige regeling rond het spreekrecht van medici en zorgverstrekkers uit zodat ze gevallen van genitale verminking altijd kunnen melden. Zorgverleners en medici zullen dus de mogelijkheid krijgen om hun beroepsgeheim te verbreken bij genitale verminking, ongeacht de leeftijd op positie van het slachtoffer.

"Het gaat om een spreekrecht en dus niet om een spreekplicht", legt de CD&V-politica uit. "Het beroepsgeheim blijft dus overeind voor zorgverstrekkers die dat wensen". Maar een zorgverstrekker mag voortaan dus aan de alarmbel trekken en melden aan de procureur des konings dat hij ervan overtuigd is dat een minderjarige of een volwassen vrouw ernstig risico loopt op genitale verminking. "Hierop kan dan een strafonderzoek worden geopend en kunnen er maatregelen genomen worden om het mogelijke slachtoffer te beschermen", aldus Van Hoof.

Daarnaast voert het wetsvoorstel een verplichte registratie van genitale verminking in. Vandaag ontbreekt het in ons land aan een accurate en consequente registratie van de vaststelling van genitale verminking binnen onze ziekenhuizen. "Hoewel België sinds 1990 wel een verplicht registratiesysteem kent voor ziekenhuisopnames en daghospitalisaties, kunnen we niet om de vaststelling heen dat gegevens van VGV in het medisch dossier van patiënten momenteel niet gebeurt", weet Van Hoof.

De betere registratie moet er voor zorgen dat ons land op termijn gerichter beleid kan voeren. "Momenteel bestaat onder gezondheidszorgberoepsbeoefenaars nog veel onwetendheid rond genitale verminking. Een verplichting tot registratie zal artsen meer alert maken voor deze problematiek", aldus nog Van Hoof.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.