Audit wachtposten: BeCep kapittelt Tiense reacties

Becep reageert om diverse redenen niet officieel op de resultaten van de audit wachtposten, maar noemt het wel 'merkwaardig' dat de plaatselijke voorzitter van de huisartsenkring zich de vraag stelt of de organisatie van de zorg wel "rendabel" moet zijn nadat de resultaten bekend werden. En het proefproject 1733 in Tienen roept vragen op.

Het ontbreken van een officiële reactie verantwoordt voorzitter Jan Stroobants onder meer als volgt:

De BeCep werd op geen enkele manier betrokken bij de audit zelf en niemand kan of wil de namen geven van urgentie-experts die hieraan meegewerkt zouden hebben.

De BeCep wil zich niet bemoeien met de organisatie van de wachtdiensten van de huisartsen, met mogelijks onverantwoorde gevolgen. De organisatie verwacht ook dat anderen dat evenmin doen als ze niet over de nodige kennis van zaken beschikken, wat de spoeddiensten betreft. "De voorgestelde resultaten in het eindrapport van de audit ondersteunen overigens ook de reeds lang aangebrachte stelling van de urgentisten dat de populatie voor de huisartsenwachtpost een andere is dan deze voor de spoedgevallendiensten: een correlatie van het aantal bezoeken in functie van de afstand tot de dichtst bijzijnde spoed is quasi verwaarloosbaar (R2 = 0,07289)."

Er werden slechts van een beperkt aantal wachtposten bruikbare data verzameld. 

"Wanneer men daarentegen tracht in te grijpen op de spoedgevallendiensten zonder ons daar eerst in te kennen, zullen we zeker fors reageren", dixit dr. Stroobants.

Merkwaardige logica

Hij reageert wel op de mededelingen vanuit de Tiense regio, in verband met de audit:

"Het is wel merkwaardig dat de plaatselijke voorzitter van de huisartsenkring zich de vraag stelt of de organisatie van de zorg wel "rendabel" moet zijn, nu een onafhankelijk onderzoek rond de wachtposten concludeerde dat dit over het algemeen weinig performant en tegen sterk uiteenlopende kost gebeurt en de minister logischerwijze voor schaalvergroting pleit en meer uniformisering. Het waren overigens ook juist de huisartsen die destijds hebben opgeroepen tot schaalvergroting van de spoedgevallendiensten en de kleintjes te laten verdwijnen."

"Het argument dat het er bij de niet planbare zorg rond Tienen net iets anders aan toe gaat dan in de rest van het land, doet tegelijkertijd ook vragen rijzen waarom er dan juist daar een proefproject rond 1733 is opgestart, waar de rest van het land zich zou moeten aan spiegelen."

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.