Wetsontwerp netwerken: duivel zit in de details (Kartel)

Ter gelegenheid van de hoorzitting in de Kamer fileerde het Kartel het KB netwerken artikel per artikel. Het is het in grote lijnen eens met het concept van de ziekenhuisnetwerken, maar uit als belangrijkste punt van kritiek dat dit geenszins de financiële moeilijkheden van de ziekenhuizen zal kunnen oplossen.

“Er is een bewezen onderfinanciering van het BFM van meer dan 360 miljoen. Bovendien kost het opzetten van netwerken een pak geld. “Het lijkt er dus sterk op dat de minister een aantal ziekenhuizen failliet zal laten gaan, wellicht de kleinere ziekenhuizen.”

Verder is het syndicaat mordicus tegen het feit dat artsen bijkomende kosten zouden moeten dragen bij de implementatie van het EPD (nu slechts geïntegreerd bij een op de drie ziekenhuizen).

Enkele indringende vragen en stellingen werpen Robert Rutsaert en Reinier Hueting nog op: “Netwerken mogen de concurrentie niet helemaal uitschakelen, concurrentie is niet per se slecht en een waarborg voor de zorgtoegankelijkheid. Bovendien: “De grote beschikbaarheid van onze artsen is zonder meer een troef die men niet lichtzinnig mag ondergraven.”

Psychiatrische ziekenhuizen en andere specifieke ziekenhuizen zouden best wel in het netwerk worden opgenomen.

Het herdefiniëren van de loco- dan wel supraregionale opdrachten ‘in functie van de wetenschappelijke evolutie en wijzigende patiënten behoeften’ is twijfelachtig: het gebeurt in de praktijk nooit, aldus de ASGB’ers.

Vertegenwoordiging en consensus

Responsabilisering van de netwerken en een paritaire vertegenwoordiging van artsen en beheerders in de belangrijkste representatieve organen is voorts onontbeerlijk. De toegang tot gespecialiseerde apparatuur en diensten die geconcentreerd worden, vergt bovendien een verzwaard advies. Wat als een consensus zoek is tussen bestuurder en medische raad? Dan stelt het Kartel voor dat de bestuurder op vraag van de medische raad een afvaardiging van de medische raad dient te horen binnen een redelijke termijn volgend op de vraag.

Lees ook: "Weg met de koterij van financiën!"

Lees ook: "Slechte timing hoorzitting netwerken"

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.