“Gemiste kans om maatschap als onderneming te erkennen”

De brief van de FOD Volksgezondheid naar de ziekenhuizen over de BBI-kwestie (Bijzondere Belastinginspectie) is een gemiste kans. Dat laat advocaat Raf Van Goethem, advocaat-partner van Dewallens & Partners weten. Marc Geboers (Zorgnet-icuro) treedt hem bij. Anderzijds is het wel positief dat er schot in de zaak komt, al blijft het ZOL in nauwe schoentjes zitten.

De omzendbrief Volksgezondheid kwam er na overleg tussen FOD Volksgezondheid en FOD Financiën. Dat overleg mondde uit in een schrijven naar de ziekenhuizen. Thema: de fiscaalrechtelijke aspecten bij de uitbetaling van centraal geïnde honoraria aan een maatschap (zonder rechtspersoonlijkheid).

Kern van de boodschap is dat gegevens naar de belastingen moeten worden doorgespeeld per maat en niet per maatschap.

Marc Geboers: “Zorgnet-Icuro had intern nog wat andere mogelijkheden bekeken om alles wat meer sluitend te maken, in die zin ben ik het eens met meester Van Goethem. Die laatste reageerde als volgt: “Weinig nieuws onder de zon. Dit is niet meer dan een correcte toepassing van de regelgeving aangezien de maatschap fiscaal transparant is. Dit is wel een gemiste kans om de maatschap als onderneming te erkennen. Het had eenvoudig gekund door alle maatschappen een ondernemingsnummer toe te kennen.”

Ook dr. Geboers vindt dat op die manier de regels die nu bestaan, scherper konden worden toegepast voor de maatschappen. “Maar in het overleg heeft men daar weliswaar braaf naar geluisterd in de paritaire commissie terwijl dat advies toch zijn weg niet vond naar de definitieve brief. Ik denk inderdaad dat het een gemiste kans is om daar ten gronde iets verder op in te gaan.” De brief laat wel nog ruimte: “De tekst meldt dat er op de vergadering nog juridische opmerkingen zijn gemaakt waar men in een tweede fase nog wat aandacht aan wil besteden. De vraag is wat dat dan wordt in die tweede fase, of men de kans nog krijgt om die tekst wat aan te scherpen.”

Geboers zwaait wel met lof naar Pedro Facon (FOD Volksgezondheid) die de verdienste heeft dat hij de discussie aanging. “Maar ook de FOD Financiën heeft daar haar inbreng en die vertrekt van haar premissen”, luidt het nog.

De FOD Financiën kan dan wel die koers uitzetten, maar we zagen dat de BBI toch haar eigen koers vaart?

Marc Geboers: “Dat is inderdaad een tweede aspect: in hoeverre komt hiervan een omzendbrief voor de BBI en in hoeverre is de BBI geneigd om zich daaraan te houden? Maar het traject van de herkenbaarheid van financiële stromen is nu wel ingebouwd: het ziekenhuis betaalt aan de maatschap, de maatschap moet de verdeelsleutel aan het ziekenhuis kenbaar maken. En zo kan het ziekenhuis de individuele fiches van de maten opstellen. Wie dat niet doet, riskeert dat er sowieso een fiche per arts wordt opgesteld die niet noodzakelijk met de verdeelsleutel overeenstemt maar in totaal wel het bedrag van de maatschap zal dekken.”

Blijft nog dat de brief enkel gaat over het fiscaal jaar 2017 terwijl het ZOL inspectie kreeg voor 2016 en voorgaande jaren (2014, 2015). Wat moeten we daarmee?

“De brief zegt expliciet dat dit geen impact mag hebben op de lopende procedures. Dat slaat duidelijk op het ZOL, want andere procedures lopen momenteel niet (al zijn er dus ook inspecties geweest van de BBI in AZ Sint-Maarten en AZ Maria Overpelt, red.). Volgens mijn info is 2014 verjaard, rest dus enkel nog 2015 en daarvoor mogen tot halfweg dit jaar nog gecorrigeerde fiches worden ingediend.”

“Deze brief kan natuurlijk wel gebruikt worden als er ooit nog discussie ontstaat, in de wetenschap dat er dan toch een afspraak bestond.”

Dus het ZOL blijft voorlopig nog even op hete kolen zitten omdat lopende BBI-procedures niet worden opgeheven?

“Voor hen blijft de zaak inderdaad nog even verder lopen.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.