Minder syndicale stemmen? Verlies beperken tot minder dan 120.000 euro (Bvas)

Zowel Jacques de Toeuf als Marc Moens (Bvas) kijken al vooruit na hun syndicale kiesoverwinning. "We zullen weer meer kunnen wegen op de agenda en beter onze hervormingen kunnen verdedigen voor dossiers als de huisartsenforfaits en andere. Zo kunnen we ons tevens sterker opstellen tegen de ziekenfondsen."

Marc Moens: "We zullen niet het spel van meerderheid tegen minderheid gaan spelen. We willen dialogeren met iedereen. Dat om de negatieve spiraal tegen te gaan van de mindere participatiegraad."

Een eerste analyse leert dat huisartsen meer stemden dan de specialisten (wat ook al vier jaar geleden het geval was). Huisartsen kregen volgens de Toeuf minder met afkeer van het systeem te maken omdat bij specialisten het gevoel heerste dat ze weinig in de pap te brokken hadden. Hun technische prestaties komen in gevaar. "We stemmen niet omdat het tot niets dient", leek de redenering bij de specialisten. "We moeten beter communiceren met specialisten en huisartsen over de evoluties van de geneeskunde."

Minder dan 120.000 euro verliezen

Tot slot hoopt de ondervoorzitter van de Bvas dat de financiële impact van de lage verkiezingsrespons beperkt blijft, "al zal er een financiële weerslag zijn". Maar die zou lager liggen dan bij berekeningen volgens het eerst vooropgestelde berekeningssysteem, want dan zou het verlies "rond 120.000 euro liggen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.