Nieuw Samusocial-debacle weldra stuk moeilijker

Minister Koen Geens (CD&V) gaf tekst en uitleg bij het nieuwe wetsontwerp over vzw’s dat de laatste rechte lijn inging net voor de val van Michel I. Als het wet wordt, is dat van groot belang voor artsenverenigingen (artsenkringen, wachtposten…) en ziekenhuizen. Vindt Michel iI er voldoende steun voor in het parlement?

Wordt het wet, dan gaat de regeling in op 1 januari 2020. Dat legde justitieminister Koen Geens uit op de kringvergadering van Domus Medica. Maar intussen viel Michel I en is de kans dat het wetsontwerp het haalt, weer wat kleiner geworden.

Waar gaat het  om? In tegenstelling tot vroeger zien we vzw’s vandaag meer als  ondernemingen. Denk aan zelfstandige artsen, apothekers, advocaten. Keerzijde van de medaille: een mogelijk faillissement. Het wetsontwerp zegt dat bij een faillissement schulden kunnen worden kwijtgescholden. Het opent de weg naar een nieuwe activiteit. Tenminste: als bewezen is dat  de vzw eerlijk haar best deed. Dan krijgt ze een tweede kans.

Samusocial

Sinds 1 november kan volgens een nieuwe wet de vroegere rechtbank van koophandel (nu: ondernemingsrechtbank) oordelen over dat al dan niet frauduleuze karakter van een faillissement. Maar waarop berust dat oordeel? Het mag niet gebaseerd zijn op een oogmerk of intentie van de vzw, wel op feiten. Neem nu een ziekenhuis dat zijn bestuurders met de geboekte winst ‘schandalige vergoedingen’ van pakweg 400.000 euro uitbetaalt: dat is niet verantwoord. Idem dito voor wachtpostverenigingen of wachtdiensten in vzw-vorm. “Iemand tegen een vergoeding van 1.000 euro per dag laten werken om aan de voogdij van de staat te ontsnappen, is evenmin redelijk”, alludeerde Geens op de onverkwikkelijke Samusocial-historie.

Het wetsontwerp wil tegengaan dat een vzw een dekmantel wordt  voor ongeoorloofde activiteiten. Maar wat dan wel ‘een redelijke vergoeding’ is? “Ze moet marktconform zijn”, aldus de minister. “Aan de rechter voor een reality check.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.