Raadplegingen artsen groeiden in 2017, uitgaven bleven onder doelstellingen

Volgens het auditrapport van het Riziv stegen de uitgaven voor raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en specialisten met 3,1% in 2017 vergeleken met het jaar voordien. Ze lagen toen op bijna 2,2 miljard. Daarmee bleven ze met ruim 8,5 miljoen onder de voorziene uitgaven.

Het aantal prestaties steeg nochtans met 0,4%. Zelfs na de herziene technische raming 2017 (voor september) bleef er een onderschrijding met meer dan 4 miljoen.

Raadplegingen, bezoeken en adviezen huisartsen en specialisten – overzicht (*)

2016

2017

Verschil

 

Raadplegingen ‐ Huisarts

 

 

729.224

 

 

760.957

 

4,4%

 

Bezoeken ‐ Huisarts

 

 

349.446

 

 

340.232

 

-2,6%

 

Raadplegingen specialist

 

 

569.774

 

 

594.560

 

4,4%

 

Dringendheid

 

 

11.544

 

 

12.458

 

7,9%

 

Beheer en verlenging GMD

 

 

217.943

 

 

227.192

 

4,2%

 

Opvolging patiënt diabetes type

 

 

1.053

 

 

1.186

 

12,6%

 

Zorgtraject nierinsufficiëntie

 

 

4.943

 

 

5.509

 

11,5%

 

Zorgtraject diabetes

 

 

9.898

 

 

13.100

 

32,3%

 

Urgentiegeneeskunde

 

 

88.516

 

 

91.029

 

2,8%

 

Subtotaal

 

 

1.982.341

 

 

2.046.223

 

3,2%

 

Andere rubrieken

 

 

123.468

 

 

124.075

 

0,5%

 

Totaal raadplegingen, bezoeken & adviezen

 

 

2.105.809

 

 

2.170.298

 

3,1%

(*) bedragen in duizenden euro’s

 

 

 

 

De tabel wijst uit dat de huisbezoeken van huisartsen verder afnamen en dat ten voordele van de raadplegingen (+4,4%). Eenzelfde groei in raadplegingen valt te noteren bij de specialisten. Dringende tussenkomsten zitten procentueel sterk in de lift, met bijna 8%. Ook de opvolging van diabetes- en nierpatiënten groeit gevoelig.

In juni 2017 volgde een herziene technische raming voor 2018 en werden de doelstellingen met ruim 2,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Ook nu stelt men een onderschrijding vast, al ligt die lager (332.000 euro).

De uitgaven voor urgentiegeneeskunde bedragen iets meer dan 91 miljoen in 2017. Dat staat gelijk met een stijging van 2,8% ten opzichte van 2016. Bedoeling is om op de urgentiehonoraria bijna 2 miljoen te besparen (specifieke verstrekkingen voor specialisten in overgangsregeling), op jaarbasis zelfs ruim 2,3 miljoen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.