Radiotherapeuten en medische technologie: samen voor moderne bestralingstechnieken

Oktober is de bewustwordingsmaand rond borstkanker. Een gelegenheid ook om samen met BRAVO, een overlegplatform tussen enerzijds de radiotherapeuten-oncologen en anderzijds de betrokken medische industrie, te focussen op de meest moderne en veilige bestralingstechnieken. Allen naar het symposium op 17 november! 

Elk jaar in oktober vestigen artsen, patiëntenverenigingen, onderzoeksinstellingen en behandelingscentra met behulp van acties en campagnes wereldwijd de aandacht op borstkanker. Ook onze nationale borstkankercampagne Think pink zet dan extra in op sensibilisering.

Over de laatste twintig jaar is radiotherapie, met name in de strijd tegen borstkanker, technisch enorm geëvolueerd. Het gebruik van innovatieve bestralingstechnieken redt niet alleen steeds meer levens, maar resulteert bovendien in een afname van de bijwerkingen op lange termijn. Bovendien kan de bestraling nu op een kortere tijdsspanne worden toegediend (minder bestralingsdagen) wat het comfort van patiënten verbetert en ook de wachttijden korter maakt. België is bovendien op internationaal vlak absolute top wat betreft wetenschappelijk onderzoek betreffende innovatieve technieken.

Manco's

En toch blijkt uit onderzoek dat bijna één derde van de Belgische kankerpatiënten die gebaat zouden zijn met radiotherapie die nu niet krijgen. Dat heeft deels te maken met een onjuist of verouderd beeld van o.a. bijkomende risico’s en nevenwerkingen, zowel bij zorgbeoefenaars die doorverwijzen als bij vele patiënten.

Naast de behoefte aan een betere kennis van de voordelen van moderne radiotherapie moeten deze behandelingen toegankelijk zijn en correct worden terugbetaald. Ook hier wringt het schoentje in België. (1) De overheid maakt vandaag immers te weinig financiële middelen vrij om deze moderne bestralingsbehandelingen voldoende beschikbaar te stellen aan de patiënt.

Symposium

De “Belgian Radiotherapy Awareness and Visibility Organisation”, kortweg BRAVO, is een overlegplatform tussen  de radiotherapeuten-oncologen en de betrokken medische industrie. BRAVO wil de politieke instanties, academici, pers, patiënten organisaties en vooral de bevolking correct te informeren over de kracht van moderne bestralingstechnieken in de behandeling van tal van kwaadaardige tumoren als een veilige en zeer moderne vorm van kanker behandeling.

Op 17 november organiseert BRAVO het “Fighting Breast Cancer with Innovative Radiotherapy” symposium. Op dit symposium zullen vooraanstaande nationale en internationale sprekers het belang van moderne bestralingstechnieken toelichten in de strijd tegen borstkanker. Hierbij zal ook ruime aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid voor de patiënt tot deze moderne bestralingstechnieken.

Ter gelegenheid van dit symposium ontwikkelde BRAVO zowel een expertdocument als een lekendocument rond de therapeutische waarde van moderne radiotherapie.


[1] http://www.bravo-radiotherapie.be/nl/mod_news/bijna-derde-van-de-patianten-die-voordeel-zou-ondervinden-van-radiotherapie-krijgt-die-niet/

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.